Ph.d.-studerende Anne Kathrine Bengaard fra CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Mød ph.d.-studerende Anne Kathrine Bengaard fra

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity –

in an Aging Population (ACUTE)

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Ph.d.-studerende:

Anne Kathrine Bengaard

Indskrevet 3. august 2020 på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. (Barsel 30.12.2020 – 01.12.2021)

Studiet udføres i Akutmodtagelsen og Klinisk Forskningsafdeling på Hvidovre Hospital.

Anne Kathrine Bengaard

Projektets titel
Identification of biomarker, organ dysfunction, and drug accumulation in acute care

Hovedvejleder
Professor Ove Andersen
Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

Bi-vejleder
Professor, Kim Peder Dalhoff
Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg

Øvrige vejledere
Seniorforsker Jesper Eugen-Olsen
Klinisk forskningsafdeling

Seniorforsker Line Jee Hartmann Rasmussen
Klinisk forskningsafdeling

Postdoc Morten Houlind
Klinisk forskningsafdeling

 

“Jeg har altid interesseret mig for klinisk farmakologi og var før mit ph.d.-forløb ansat som klinisk farmaceut i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Her begyndte jeg at undre mig: ”Er det de rigtige patienter, vi prioriterer til en medicingennemgang” og ”hvordan kan vi personliggøre medicinen?”.

Jeg var nysgerrig på, hvordan vi kunne gøre det bedre og begyndte at få ideer til, hvordan man kunne optimere den medicinske behandling hos særligt de ældre akutindlagte, som ofte blev genindlagt. Efterfølgende blev jeg ansat som forskningsassistent hos klinisk forskningsafdeling, hvor jeg fik erfaring med akutforskning og blev introduceret til moderne biomarkører for inflammation, sygdomsbyrde og nyrefunktion. Dette gav anledning til ph.d.-projektet, idet jeg så et potentiale i forhold til at kombinere forskellige moderne biomarkører og innovativ teknologi til at identificere højrisikopatienter med henblik på at optimere og individualisere den medicinske behandling hos ældre akutindlagte.

Mit mål med ph.d.en er at få en bedre forståelse af, hvordan biomarkører for organfunktion kan anvendes til optimering af lægemiddelbehandling hos ældre akutindlagte, samt hvilke patienter, der vil have gavn af en medicingennemgang. Herved vil vi forhåbentlig blive bedre til at identificere og stratificere patienter, der vil have gavn af en medicingennemgang og individualisere deres behandling.

I min første ph.d.-artikel – ”Using soluble urokinase plasminogen activator receptor to stratify patients for medication review in the emergency department” – ser det ud til, at mange lægemidler og/eller høj sygdomsbyrde, udtrykt ved suPAR, medfører den største risiko for død og genindlæggelse. Men det ser også ud til, at de patienter, der vil have størst gavn af en medicingennemgang, er dem med mange lægemidler og lav sygdomsbyrde. Den blev publiceret i British Journal of Clinical Pharmacology i juli 2021.

I mit næste studie vil jeg se på, om et panel af biomarkører for forskellige nyrefunktionsestimater og deres nøjagtighed kan anvendes til at optimere ordinationen af renale risikolægemidler til ældre underernærede patienter med en guldstandard som reference”.

Anne Kathrine Bengaard

 

19.04.2022

ACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitidArtrose CAG ROAD om slidgigt