CAG Research OsteoArthritis Denmark – Prevention and treatment through the lifespan of patients (ROAD)

Om os

CAG ROAD vil forbedre livskvalitet for personer med slidgigt også kaldet osteoartrose (OA), som er den mest udbredte lidelse i befolkningen efter allergi.

ROAD vil øge fokus på forebyggelse og skabe bedre behandling til patienterne. På baggrund af nyeste viden fra forskningen vil ROAD belyse de risikofaktorer og sygdomsmekanismer, der har betydning for udviklingen af slidgigt.

Ca. 900.000 danskere lider af OA og der er høje omkostninger forbundet med lidelsen både til behandling og i forbindelse med produktionstab.

I Danmark har personer med OA årligt 2,7 mio. flere besøg hos deres praktiserende læge end personer uden OA. Ligeledes har personer med OA, der er aktive på arbejdsmarkedet, 3,3 mio. flere sygedage årligt end andre arbejdstagere. Samlet set kostede OA-relaterede udgifter den danske stat DKK 11,5 mia. i 2010.

Set i lyset af den demografiske udvikling som øget levetid og en forventet stigning hos personer med fedme vil antallet af personer med OA sandsynligvis vokse med potentielt store omkostninger for individet og samfundet.

Herudover har OA en stor socioøkonomisk påvirkning på grund af behandlingsomkostninger, handicap, forringet livskvalitet og tabt løn.

ROAD er et styrket tværfagligt samarbejde mellem forskere og klinikere og andre fagfolk på OA-området. Sammen skal de omsætte grundforskning og klinisk forskning til forbedret livskvalitet for personer med OA.

CAG ROAD key members
Logo

Download vores logo i forskellige formater. Kontakt os for råd om anvendelse.

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge