Behandling af patienter med artrose
CAG key-member og professor Per Hölmich fortæller sammen med læge Lene Agersnap om deres behandling af patienter med artrose.
Hvordan kan du træne dig gennem en udskiftning af et led?
CAG key-member og professor Thomas Bandholm fortæller om hvordan træning før og efter alloplastic operationer, påvirker resultatet af operationen.
Udskiftning af led ved slidgigt
CAG formand og professor Anders Troelsen fortæller om udskiftning af led ved operation af slidgigt (artrose).
Hvad kan man selv gøre, hvis man får slidgigt?
CAG key-member og professor Søren Skou fortæller om, hvordan træning kan hjælpe patienter med slidgigt (artrose).
Hvorfor får man slidgigt?
CAG key-member og professor Henning Bliddal fortæller om, hvordan slidgigt (artrose) opstår.

CAG ROAD eksperter i artrose

Om CAG ROAD

CAG ROAD vil forbedre livskvalitet for personer med slidgigt også kaldet osteoartrose (OA), som er den mest udbredte lidelse i befolkningen efter allergi.

ROAD vil øge fokus på forebyggelse og skabe bedre behandling til patienterne. På baggrund af nyeste viden fra forskningen vil ROAD belyse de risikofaktorer og sygdomsmekanismer, der har betydning for udviklingen af slidgigt.

Ca. 900.000 danskere lider af OA og der er høje omkostninger forbundet med lidelsen både til behandling og i forbindelse med produktionstab.

I Danmark har personer med OA årligt 2,7 mio. flere besøg hos deres praktiserende læge end personer uden OA. Ligeledes har personer med OA, der er aktive på arbejdsmarkedet, 3,3 mio. flere sygedage årligt end andre arbejdstagere. Samlet set kostede OA-relaterede udgifter den danske stat DKK 11,5 mia. i 2010.

CAG ROAD key members

Set i lyset af den demografiske udvikling som øget levetid og en forventet stigning hos personer med fedme vil antallet af personer med OA sandsynligvis vokse med potentielt store omkostninger for individet og samfundet.

Herudover har OA en stor socioøkonomisk påvirkning på grund af behandlingsomkostninger, handicap, forringet livskvalitet og tabt løn.

ROAD er et styrket tværfagligt samarbejde mellem forskere og klinikere og andre fagfolk på OA-området. Sammen skal de omsætte grundforskning og klinisk forskning til forbedret livskvalitet for personer med OA.

0
Hospitaler
0
Institutter
Slidgigt er en folkesygdom
Venligst godkend statistics, marketing cookies for at se denne video.
Vi formidler nyeste forskning om artrose

Temanummer om artrose CAG ROAD og Ugeskrift for Læger

Bemærk: Ugeskrift for Lægers tematillæg om Artrose, Ugeskrift for Læger nr. 20A/2020, er gengivet med tilladelse fra Ugeskrift for Læger, som fortsat har alle udgiverrettighederne. Indhold må ikke bruges uden tilladelse fra Ugeskrift for Læger. Pdf af eller link til tillægget må ikke downloades og/eller videredistribueres.

CAG ROAD symposium om artrose

Med det første store uddannelsesudspil fra CAG ROAD tiltrak samarbejdet om artrose 350 fagprofessionelle inden for behandlingsområdet. De mange behandlere heriblandt fysioterapeuter, læger og sygeplejersker kom for at tage del i sidste nye viden inden for artrose samt deltage i debatten om, hvordan man bedst hjælper patienter, der lider af slidgigt.

Download præsentationer fra symposium om knæartrose den 12. december 2019. 

Læs artikel om CAG ROADs symposium og om hvad fagfolk inden for området fik ud af at høre om den sidste nye viden om artrose.

Følg CAG ROAD

Organisations-
diagram

Logoer til presse og samarbejder

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG formandskab

CAG key members

Begynd at skrive og tryk enter for at søge