CAG Imaging-Guided Cancer Surgery (IGCS)

Clinical Academic Group – Imaging-Guided Cancer Surgery (CAG-IGCS) arbejder for at øge levealderen og livskvalitet for kræftpatienter, der modtager kirurgisk kræftbehandling ved at forbedre metoder til komplet fjernelse af kræftvæv. For at opnå det vil forskningssamarbejdet sikre hurtigere translation og klinisk implementering af optisk billeddannelse i kræftbehandlingen. I første omgang er målgruppen, patienter med hoved-halscancer, som behandles med kirurgi. Rigshospitalet behandler ca. 700 nye hoved-halscancere om året (ca. 45% af tilfældene i Danmark), vor kirurgi er førstevalg, når det er muligt.

En succesfuld translation og implementering af optisk billeddannelse og 3D-navigation, kan føre til en revolution af den kirurgiske kræftbehandling og få betydelig positiv effekt på overlevelsen og livskvaliteten for patienter med kræft. Med fokus på den største udfordring inden for kræftkirurgi kan bedre metoder til komplet fjernelse af kræftvæv nedbringe de postoperative og økonomiske konsekvenser betydeligt til gavn for patienter og samfundet.

CAG-IGCS danner en platform for udvikling af nye teknologier. Det gælder udvikling af fluorescerende sporstoffer, der genkender receptorer, der specifikt er opreguleret i kræftvæv, nye og bedre fluorescerende molekyler og optimering af optisk kamera teknologi.

Den grundlæggende udfordring for kirurgien er at skelne kræftvæv fra normalt væv, og ofte opdages små mikroskopiske stykker af tumor ikke, men efterlades i feltet, for senere at give tilbagefald af sygdommen. Til trods for en betydelig udvikling af kræftkirurgien inden for de sidste årtier, både hvad angår teknologi og kirurgisk teknik, så er raten af ikke-radiale resektioner stadig et betydeligt problem. Det er velkendt, at ikke-radikal kræftoperation har en direkte og signifikant negativ betydning for overlevelsen. Lykkes det ikke at fjerne hele tumoren, må der gives kemoterapi eller stråling. Den supplerende behandling udsætter patienten for en betydelig byrde, som kan påvirke patientens livskvalitet og funktionsdygtighed efterfølgende.

Der er derfor et stort behov for ny teknologi, der tillader præcis intraoperativ visualisering af kræft til at vejlede resektion med tumor-fri marginer. Optisk billeddannelse er en lovende udvikling inden for dette felt, hvor fluorescerende molekyler kobles til molekyler der specifikt binder sig til kræftvæv. Ved brug af specielle kamerasystemer har optisk billeddannelse potentielt mulighed for at muliggøre intraoperativ visualisering af tumor og metastaser og derved fungere som er værktøj for kirurgen til at opnå komplet fjernelse af kræftsygdommen.

Uddannelse og kompetenceudvikling

I CAG-samarbejdets projekter vil indgå præ- og postgraduate studerende. Ligeledes deles viden via symposier og undervisning af kirurger og kliniske medarbejdere.

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members