Hver CAG tildeles ud over 1.5 mio. kr. i forskningsfaciliterende midler også 3×500.000 kr. til delvis finansiering af ansættelse af ph.d./post.docs. Det betyder, at CAG’en selv skal rejse finansiering til at dække den resterende udgift til ansættelserne.

De ph.d.-studerende skal som udgangspunkt indskrives på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet eller på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og have en vejleder fra både hospital og universitet.