Hver CAG tildeles udover basisfinansieringen 450.000 kr. årligt i tre år til indskrivning af én ny ph.d.-studerende om året. Det betyder, at CAG’en selv skal rejse finansiering til at dække den resterende udgift til ph.d.-studerende.

Hvis CAG-formandskabet anser det hensigtsmæssigt, kan de tildelte midler til ph.d.-indskrivning opdeles i mindre dele og give mulighed for et mindre bidrag til flere ph.d.-studerende. Ønskes dette, skal det aftales med GCHSP-sekretariatet forud.

De ph.d.-studerende skal som udgangspunkt indskrives på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet eller på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Begynd at skrive og tryk enter for at søge