At lede og koordinere et samarbejde på tværs af læger og forskere fra hospitaler og universiteter kræver omtanke og overblik. Du kan her læse om, hvilke erfaringer CAG-medlemmer har gjort sig om at navigere i et fagligt netværk på tværs af organisationelle strukturer og ledelsesveje. Det handler bl.a. om at finde en fælles retning mellem forskellige forskningsvinkler og om hvor vigtigt det er med en forståelse af hinandens arbejdsgange og forskellige kulturer.