CAG Host Infections Laboratory research Drugs (CHILD)

CAG CHILD vil forbedre forebyggelse og behandling for det store antal børn der hvert år rammes af infektioner. Der er med CHILD tale om et ambitiøst hold af stærkt engagerede grundforskere og klinikere herunder alle Region Hovedstadens 4 børneafdelinger. Det gør det muligt at indsamle biologisk materiale fra børn med infektioner og infektions-lignende betændelsestilstande og anvende det i grundforskningen.

CHILD vil bidrage med nye evidensbaserede strategier og styrke implementeringen af ny viden i klinikken og dermed reducere konsekvenserne af disse sygdomme.

Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom blandt danske børn og er ansvarlige for 10 procent af dødsfald hos børn over 1 år. Infektioner omfatter alt fra de banale ikke-behandlingskrævende luftvejsinfektioner, der rammer alle børn, til sjældnere livstruende infektioner som fx meningitis.

Der mangler i dag hurtig og pålidelig diagnostik samt effektiv forebyggelse af infektioner. Det medfører, at 50 procent af børn ofte unødvendigt får antibiotika inden for de første 2 leveår og at 30 procent bliver indlagt med infektion i løbet af barndommen. Det har betydelige omkostninger både samfundsøkonomisk og for de ramte familier, og det bidrager til antibiotikaresistenskrisen.

CAG’en skal bidrage til at den nyeste viden om forebyggelse og udredning bliver integreret i sundhedsvæsnets håndtering af infektioner hos børn.

0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members