Stærkt forskningssamarbejde om børneinfektioner sikrer 55 millioner til vigtig forskning

55 millioner kroner i funding, hurtigere og bedre behandling af Borrelia, et nationalt COVID-19-studie og afgørende nybrud om MFR-vaccinens virkning for små børn. For bare at nævne nogle af de banebrydende resultater af en fælles satsning inden for børneinfektioner på tværs af kliniske og basale forskningsmiljøer.

I 2018 udnævnte et internationalt bedømmelsespanel et forskningssamarbejde med fokus på børneinfektioner til Clinical Academic Group (CAG). CAG-samarbejdet CHILD har resulteret i en række store bevillinger, som ifølge forskerne kun er blevet muligt, fordi de er gået sammen og har skabt en struktur om deres forskningsfelt på tværs af universiteter og hospitaler.

Ulrikka Nygaard er overlæge på Rigshospitalet og formand for forskningssamarbejdet CAG CHILD.

”På grund af CAG’en og samarbejdet på tværs af den basale og den kliniske forskning har vi modtaget en række store bevillinger til vores fælles projekter. Det betyder, at vi kan gennemføre vigtige undersøgelser med stor betydning for børn med alvorlige infektioner. Vi har opnået fondsfinansiering på 55 millioner kroner og det har med CAG’en for første gang lykkedes os at samle alle landets børneafdelinger i et forskningssamarbejde”, siger Ulrikka.

Børn med Borrelia infektion fra flåtbid undgår indlæggelse

Gennem en årrække har man i Danmark og i det øvrige Europa oplevet en stigning med bakterien Borrelia, der overføres til mennesker via skovflåtbid. Infektionen kan sprede sig fra bidstedet til andre organer, som f.eks. hjernen og forårsage nervesmerter eller muskellammelser. Borrelia kan behandles med antibiotika, men de skader, der er opstået som følge af infektionen, kan i sjældne tilfælde blive kroniske.

Når der opstår ansigtslammelse pga. flåtbid, skal børn i dag indlægges, faste og får taget rygmarvsprøve i bedøvelse. CAG’en er ved at have udviklet en metode, så man i stedet kan nøjes med at tage en lille blodprøve. På den måde kan indlæggelse undgås. CAG CHILD har modtaget 15 millioner af Innovationsfonden til et projekt, der skal føre til hurtigere og bedre diagnose og behandling af hyppige og alvorlige infektioner, bl.a. Borrelia, knogle- og ledinfektioner og blodforgiftning hos nyfødte og børn med kræft. I spidsen for projektet er overlæge på Rigshospitalet, Ulrikka Nygaard.

Bedre beskyttelse af børn mod mæslinger, fåresyge og røde hunde

I et andet projekt inden for børneinfektioner har forskere i CAG CHILD modtaget 23 millioner kroner fra Innovationsfonden til at undersøge, om spædbørn bør vaccineres med MFR-vaccinen allerede ved 6 måneders alderen, så de er tidligere og bedre beskyttet mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. I dag gives børnevaccinen, først når barnet er 15 måneder. For at give tidligere beskyttelse på et tidspunkt, hvor spædbarnet er mest sårbar, undersøger forskerne om man kan rykke den første mæslingevaccination, så den allerede gives i 6 måneders alderen.

Bag projektet står professor og næstformand i CAG CHILD Søren Buus fra Københavns Universitet og professor Lone Graff Stensballe fra Rigshospitalet. De to forskere kendte ikke hinanden, inden CHILD blev etableret. Via CAG’en fandt de frem til, at de tilsammen havde det, der skulle til for at få fondet og igangsat projektet.

”Det er synergien mellem universitet og klinik, der driver CAG’en. Via vores kollegaer på hospitalerne har vi adgang til patientproblemstillinger og på samme tid sidder vi på universitetet med noget meget specialiseret viden – og det har haft stor betydning i dette projekt. MFR-projektet havde ikke eksisteret, hvis Lone Graff Stensballe og jeg ikke havde mødt i hinanden gennem CAG’en. Jeg ville aldrig have haft mulighed for at kontakte en hel landsdels spædbørn og deres familier uden hende. Og skal der ligeledes indhentes blodprøver fra børn til forskningsprojekter, bør de tages af sygeplejerske eller børnekyndige, og det er en kompetence, de har på hospitalerne”, siger Søren Buus.

Også Lone Graf Stensballe fra Rigshospitalet er begejstret for samarbejdet.

”For dette forskningsområde er et samarbejde som CAG’en fuldstændig afgørende. Jeg ville ikke have nogen chance for at analysere børnenes immunrespons uden Søren, og han kunne ikke få indsamlet de nødvendige blodprøver uden mig. Men det tætte samarbejde er også vigtigt, fordi prøverne skal analyseres inden for en særlig kort tidsramme, ellers kan de ikke anvendes. Det tætte samarbejde vi har, betyder, at laboratoriet kan tage imod prøverne, lige så snart de er taget. Herudover har jeg med samarbejdet lært rigtigt meget om cellulær biologi og jeg har fået en kollega, jeg kan stille svære immunologiske spørgsmål. Vores samarbejde har åbnet vores øjne for, at der også er en række andre muligheder for, hvad vi kan samarbejde om”, forklarer Lone Graff Stensballe.

COVID-19 og alvorlige immunologiske følgevirkninger

I 2020 modtog CAG CHILD knap 6 millioner fra Innovationsfonden. En pulje med ca. 400 ansøgere hvoraf kun 6-7 projekter fik en bevilling. Forskerne skal med bevillingen undersøge, hvad der sker, når børn og unge får coronavirus og særligt den sjældne immunologiske komplikation til coronavirus, multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). Børn med MIS-C har ofte en podning for coronavirus, der er negativ, som tegn på at infektionen er overstået, men deres niveau af antistoffer er forhøjede. CAG’en skal undersøge, om coronavirus narrer immunforsvaret og får det til at overreagere.

Også i forbindelse med dette projekt vurderer Ulrikka Nygaard, at CAG’en har spillet en afgørende rolle.

”Vi modtog bevillingen fra ministeriets haste COVID-pulje, fordi vi i kraft af vores tætte CAG-samarbejde allerede havde laboratorieaftaler på alle børneafdelinger i hele Danmark og alle de juridiske aftaler var på plads. Med vores forskningsnetværk kunne vi starte med det samme, hvilket var en betingelse for bevillingen, og vi kan overvåge og tage blodprøver på alle børn indlagt i relation til coronavirus. I samarbejde med bl.a. Søren Buus og andre forskere på Københavns Universitet, har vi derfor en unik mulighed for at belyse mange aspekter af coronavirus hos børn og unge, også vaccine respons hos kronisk syge børn mellem 16 og 18 år og årsager til mulige bivirkninger til vaccinen,” forklarer Ulrikka.

Om CAG CHILD

CAG CHILD er et samarbejde mellem forskere fra universitet og hospitaler, der er gået sammen for at forbedre forebyggelse og behandling af det store antal børn, der hvert år rammes af infektioner.

Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom blandt danske børn og er ansvarlige for 10 procent af dødsfald hos børn over 1 år. Infektioner omfatter alt fra de banale ikke-behandlingskrævende luftvejsinfektioner, der rammer alle børn, til sjældnere livstruende infektioner som fx meningitis. Manglen på hurtig og pålidelig diagnostik samt effektiv forebyggelse af infektioner medfører, at 50 procent af børn ofte unødvendigt får antibiotika inden for de første 2 leveår og at 30 procent bliver indlagt med infektion i løbet af barndommen. Det har betydelige omkostninger både samfundsøkonomisk og for de ramte familier, og det bidrager til antibiotikaresistenskrisen.

Med et stærkt hold af excellente grundforskere og klinikere er det muligt at indsamle biologisk materiale fra børn med infektioner og infektionslignende betændelsestilstande og anvende det i grundforskningen. Med det tætte translationelle samarbejde kan CAG’en bidrage til at den nyeste viden om forebyggelse og udredning bliver integreret i sundhedsvæsnets håndtering af infektioner hos børn til gavn for patienterne.

Læs mere om CAG Host Infections Laboratory research Drugs (CHILD)

Kontakt CAG-formandskabet i CAG CHILD:

  • CAG-formand: Ulrikka Nygaard, overlæge, ph.d. i infektionspædiatri, Rigshospitalets BørneUngeKlinik
  • CAG næstformand: Søren Buus, professor i immunologi, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Nye forskningssamarbejder i GCHSP GCHSPForsiden CAG ENDO, to hoveder over for hinanden