CAG Translational Hematology (HEMATOLOGY)

Visionen for CAG Translationel Hæmatologi er at forbedre behandlingen, livskvaliteten samt overlevelsen for patienter med blodkræft.

Vores fokus er initialt på akut myeloid leukæmi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS), men ambitionen er at udvide forskningen til også at omfatte andre typer af blodkræft.

Vores overordnede mål er at

 • Bidrage til en umiddelbar forbedring af den nuværende behandling af blodkræftpatienter
 • Øge forståelsen af de genetiske, epigenetiske og molekylære mekanismer som fører til blodkræft
 • Identificere molekylære mål (”targets”) for ny kræftbehandling
 • Styrke både den kort- og langsigtede forskning på området samt den kliniske håndtering af blodkræft
 • Styrke samarbejdet med medicinalindustrien om at udvikle nye lægemidler til behandling af blodkræft

Mere specifikt er en af målsætningerne i dette projekt at ramme de stamceller som er kimen til blodkræft. Det gøres bl.a. ved at etablere en platform der muliggør omfattende drug screening, hvilket er et vigtigt værktøj for at identificere den bedste tilgængelige behandling for den individuelle patient, også kaldet præcisionsmedicin eller personlig medicin.

CAG Translationel Hæmatologi blev etableret på et allerede igangværende samarbejde på projektet ’Program for Translational Hematology’ (PTH) mellem ledende basal- og kliniske forskere inden for blodkræft fra Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet (KU), Finsenlaboratoriet, DanStem og Rigshospitalet (RH). Ved etableringen af CAG Translationel Hæmatologi blev samarbejdet udvidet til at inkludere de hæmatologiske afdelinger på både Herlev og Sjællands (Roskilde) Universitetshospital. Senest har en bevilling fra Kræftens Bekæmpelse gjort det muligt at udvide samarbejdet til nu at omfatte de hæmatologiske afdelinger i alle landets regioner, med start fra januar 2019. Det nationale samarbejde er forankret i Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft, og skal sikre at alle landets patienter har lige adgang til personlig medicin.

CAG-organisation, CAG HEMATOLOGY

I CAG Translationel Hæmatologi vil vi forbedre den translationelle uddannelse og videreuddannelse af kommende og nuværende generationer af både kliniske forskere og basalforskere, der alle arbejder med blodkræft.

Dette sikres bl.a. ved at inkludere PhD-studerende og PostDocs i de forskellige samarbejder samt tilbyde forskellige kurser og workshops.

Målet med dette er at sikre den bedst mulige behandling for patienter med blodkræft.

0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Universitære centre

Kontakt os

CAG-forpersoner

CAG-key members

 • Bo Porse Professor in Molecular Oncology, Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen
 • Kim Theilgaard-Mönch Associate professor, group leader, MD, DMSc, The Finsen Laboratory, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark
 • Henrik Sengeløv MD, DMSc, clinical associate professor, Department of Hematology, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark
 • Morten krogh Jensen MD, DMSc, Department of Hematology, Zealand University Hospital, Roskilde, Region Zealand
 • Claudia Schöllkopf MD, PhD, Department of Hematology, Herlev Hospital, The Capital Region of Denmark
 • Joachim Lütken Weischenfeldt
  Joachim Lütken Weischenfeldt Group leader at Finsen Laboratory, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark and Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), University of Copenhagen