CAG Physical Activity and Sport in Clinical Medicine (imPAct)

Om os

I CAG Physical Activity and Sport in Clinical Medicine (imPAct) igangsætter vi translationel forskning i fysisk aktivitet i et direkte samspil mellem basal forskere og kliniske forskere. Samarbejdet skal styrke gensidig inspiration på tværs af hospitaler og universitets fakulteter/institutter og medføre en synergi mellem forskning, klinisk aktivitet og uddannelse i forbindelse med fysisk aktivitet i forebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning.

Fysisk aktivitet har en positive effekt på forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme. Ligeledes styrker fysisk aktivitet behandling og genoptræning af patienter, der har været udsat for traumer og skader, samt forebygger lidelser i bevægeapparatet. På trods af disse veldokumenterede, positive gevinster anvendes fysisk aktivitet kun i meget begrænset omfang i den daglige klinik.

Baggrund

Manglende fysisk aktivitet og stillesiddende livsstil er en stigende udfordring for folkesundheden. Det anslås til at være årsag til næsten 40 mio. dødsfald årligt på verdensplan, og inkluderer 4 store sygdomsområder (hjerte-kar sygdomme, kræft, luftvejssygdomme og sukkersyge).

Fysisk aktivitets rolle ved mange sygdomme ikke er fuldt belyst, og samspillet mellem fysisk aktivitet og farmakologisk behandling af sygdomme er uafklaret. På medicinstudiet undervises der kun sporadisk i den fysiske aktivitets effekt på sygelige tilstande.

Hvad vi arbejder for
  • Vi medvirker til at forskere fra basalfagene direkte tilknyttes kliniske afdelinger
  • Vi skaber en bedre formaliseret akademisk kobling mellem forskningsaktive klinikere og den eksperimentelle grundforskning
  • Vi inddrager medvejledning af ph.d.-studerende mellem basal- og kliniske forskningsgrupper
  • Vi vil udvide pensum om fysisk aktivitet på medicinstudiet
0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

CAG-forpersoner

CAG-key members

Begynd at skrive og tryk enter for at søge