CAG Brain and Technology (BAT)

CAG Brain and Technology (BAT CAG) skal forbedre diagnose, monitorering og behandling af patienter med neurologiske sygdomme ved brug af digitale teknologier tæt på patienten (e-Devices), BIG DATA og kunstig intelligens (AI).

Med CAG-samarbejdet styrkes forskningen på tværs af medicinske specialer, samfundsvidenskab og teknisk videnskab. BAT CAG vil identificere biomarkører hos patienter, indsamle og analysere data samt udvikle datainfrastruktur. Ydermere vil CAG’en forbedre den digitale overvågning af symptomer og sikre etisk forsvarlig implementering af bærbare, transportable eller implanterede eDevices i klinikken og i patientens hverdag. For at sikre en bæredygtig implementering af eDevices vægter CAG’en brugerinddragelse af og samskabelse med patienter med neurologisk sygdom højt – både i design af løsning og i diagnose og behandling.

Forskningssamarbejdets viden skal omsættes til standarder for behandling og uddannelse, således at CAG’en løfter sundhedspersonales digitale kompetencer samt udvikler og formidler retningslinjer for brug af eDevices i klinikken og i patientens egen hverdag.

Neurologiske sygdomme står for ca. 12 procent af de danske sundhedsudgifter og udgør en femtedel af den samlede sygdomsbyrde. Antallet af patienter med neurologiske sygdomme stiger i takt med en voksende aldrende befolkning, flere mennesker med livstilssygdomme og multisyge patienter. De fleste patienter med neurologiske sygdomme har kognitive udfordringer også i det tidlige forløb af deres sygdom. Kognitive udfordringer reducerer patientens evne til at selv at følge med i sygdommen. F.eks. kan symptomer på epileptiske anfald forekomme ubemærket af patienten, hvilket påvirker muligheden for at rapportere til det sundhedsfaglige personale og modtage den rette behandling. Tidligere sygdomsgenkendelse og forebyggende medicin vil forbedre patienternes livskvalitet ved f.eks. at muliggøre tilbagevending til arbejdet og deltagelse i det sociale liv.

Data fra kliniske observationer af neurologiske patienters sygdomsudvikling er i dag begrænsede, fordi størstedelen af overvågning sker i et klinisk miljø, der er meget forskellig fra hverdagen og kun udgør en lille del af patientens liv. Manglen på data begrænser klinikere og forskere i prognosen for sygdommen. BAT CAG søger at forudsige sygdomsudvikling ved at indsamle viden om kroppens funktioner ved hjælp af eDevices, der kan anvendes i patienternes dagligdag. Således modtager forskerne valid patientdata i realtid, som kan analyseres med avancerede dataanalysemetoder.

Selv om eDevices vinder indpas på forskellige behandlingsområder, er der dog begrænsninger, da mange eDevices stadig mangler klinisk dokumentation og standarder. Ved at skabe en standard inden for evidensbaseret praksis for overvågning af hjerneaktivitet kan CAG’en gøre det nemmere for forskerne at indsamle og analysere data fra eDevices, som kan føre til valide resultater og ny viden.

BAT CAG tager hjerne- og teknologiforskning til det næste niveau fra proof-of-concept til vidensbaserede forsøg. CAG’en præsenterer et tværfagligt forskningssamarbejde mellem ingeniører, klinikere, basalforskning, folkesundheds- og samfundsvidenskab, mellem klinik, forskning og patient samt på tværs af neurologiske sygdomsområder som rehabilitering, epilepsi og sensoriske handicap.

BAT CAG vil løfte de udfordringer, der ses ved de mest udbredte neurologiske sygdomme. Ydermere vil forskningsformidling og retningslinjer fra CAG’en være et afgørende bidrag til den fremtidige sundhedssektors anvendelse af og læring fra eDevices ved neurologiske sygdomme.

Nyheder BAT CAG

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members

 • Martin Ejler Fabricius Associate Professor, Senior Consultant, Department of Clinical Neurophysiology, Rigshospitalet
 • Kirsten Møller Professor, Senior Consultant, Department of Neuroanaesthesiology, Rigshospitalet
 • Paul Michael Petersen Professor, Section Leader, Department of Electrical and Photonics Engineering Diode Lasers and LED Systems, DTU Fotonik
 • Mads Klokker Associate Professor, Chief Physician, Head of ENT + Copenhagen Hearing & Balance Center, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark
 • Christina Rostrup Kruuse Professor, Consultant, Department of Neurorehabilitation, Rigshospitalet
 • Per Caye-Thomasen Professor, chief physician, ENT, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark
 • Morten Mørup Professor, Department of Applied Mathematics and Computer Science, Technical University of Denmark
 • Søren Stig Tvilsted Head of Research Support, RePCO, Zealand University Hospital Køge, Region Zealand
 • Jakob Bardram Professor, head of Cachet, Department of Health Technology, Technical University of Denmark
 • Jens Bo Nielsen Professor, Department of Neuroscience, University of Copenhagen
 • Torben Lykke Sørensen Professor, chief physician, Department of Ophthalmology, Zealand University Hospital Roskilde, Region Zealand
 • Lars Kai Hansen Professor, Department of Cognitive Systems, Compute, Technical University of Denmark