Mød ph.d.-studerende Frederike Fahse fra CAG Brain and Technology (BAT CAG)

Mød ph.d.-studerende Frederike Fahse fra

CAG Brain and Technology (BAT CAG)

CAG Brain and Technology (BAT CAG)

Ph.d.-studerende:
Frederike Fahse,
antropolog og ph.d.-studerende,
Forskningsenheden i Staben,
Sjællands Universitetshospital i Køge.

Frederike Fahse, ph.d.-studerende, BAT

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Mit projekt tager udgangspunkt i det stigende antal af teknologiske løsninger, som er tilgængelig for mennesker med kroniske lidelser. Apps, smarture og andre ‘dimser’ gør det muligt at monitorere mange aspekter af ens liv med sygdom på et mere eller mindre evidensbaseret grundlag. Dette er også tilfældet for personer med epilepsi, som nu har mulighed for at monitorere for eksempel søvn, stress, aktivitetsniveau eller lignende for at holde øje med deres sundhed. Det kan være rigtigt svært at navigere i for patienterne og deres pårørende hvilke teknologiske løsninger og data, der giver mest værdi i forhold til ens sygdom. I mit projekt vil jeg derfor undersøge, hvordan mennesker med epilepsi bruger teknologi for at håndtere deres sygdom, og hvordan teknologi kan forandre oplevelsen af, hvad “god omsorg” er. Det er mit mål at skabe resultater, der kan hjælpe mennesker med epilepsi og andre kroniske lidelser med at bruge teknologiske løsninger på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Som en del af BAT-CAG-konsortiet har jeg stor gavn af det tværfaglige samarbejde. Sparring med ingeniører og IT-udviklere giver mig nye perspektiver på brugen af sundhedsteknologi og processen bag udviklingen af teknologierne. Ligeledes har det tætte samarbejde med klinikken givet mig viden om livet med en neurologisk lidelse set fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det giver mig en indsigt, som jeg kan tage med mig i interviewene med patienter og pårørende. Udviklingen af teknologi i neurologien er i høj grad afhængig af et godt samarbejde mellem klinikken, IT-eksperter og brugerorienteret forskning. Jeg er derfor meget glad for at kunne bidrage til CAGens målsætning og indgå i det tværfaglige partnerskab”.

Frederike Fahse

 

08.09.2022

CAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science PartnersArtrose CAG ROAD om slidgigt