Ruth Frikke-Schmidt er udpeget til direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Ruth Frikke-Schmidt, professor, overlæge, dr.med., ph.d., som direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP).

Dermed vil hun fortsætte arbejdet i det østdanske forskningspartnerskab, som hun har varetaget siden den 1. september 2023, hvor hun blev konstitueret i stillingen.

Bag GCHSP står Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden, som siden 2017 har etableret i alt 22 excellente Clinical Academic Groups (CAG’er) på tværs af universiteter og hospitaler. De 22 forskningsgrupper bidrager til at fremme forskningen, øge kvaliteten i det kliniske arbejde samt sikre implementering af nye resultater, fremhæver Ruth Frikke- Schmidt.

Det glæder mig, at jeg har fået mulighed for at fortsætte det spændende arbejde med at styrke GCHSP og CAG-strukturen. Jeg har været rigtigt glad for både samarbejdet med forskerne i CAG’erne samt ledelserne fra de fire partnerorganisationer i GCHSP’s Executive Board. Vi har netop gennemført årets CAG-call proces, og den proces understreger igen for mig, at der er masser af excellent, translationel forskning, som har potentiale til at ændre den måde, vi behandler patienter på i dag. Jeg ser også frem til at styrke det internationale samarbejde, hvor jeg ser GCHSP har potentiale til at spille en stor rolle i fremtiden, siger Ruth Frikke-Schmidt.

Ansættelsesudvalget bestod af institutleder Jesper Hastrup Svendsen, Københavns Universitet, institutdirektør Jan Ardenkjær-Larsen, DTU, forsknings- og innovationschef Henrik Ancher Sørensen, Region Sjælland samt hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet.

Ifølge Rasmus Møgelvang var alle enige om, at Ruth Frikke-Schmidt er den rette til direktørposten.

Vi er glade for, at Ruth vil fortsætte som direktør i GCHSP. Hun har de seneste otte måneder formået at sætte en ny retning for GCHSP, der har respekt for de eksisterende strukturer samtidig med, at hun har klare planer for, hvordan GCHSP kan udvikles, så forskningen integreres i udvikling og implementering af uddannelse og patientbehandling i regioner og på universiteter. Vi ser i Executive Board frem til at fortsætte samarbejdet, siger Rasmus Møgelvang.

GCHSP gik ved årsskiftet ind i en ny periode, hvor der skal udnævnes ti nye Clinical Academic Group på tværs af de fire partnerorganisationer. De første fire CAG’er er netop blevet udnævnt, så der samlet er 22 translationelle forskningsgrupper i GCHSP.

Ruth Frikke-Schmidt har en baggrund som overlæge siden 2012 og som leder af en driftssektion og en forskningsgruppe på Afdeling for Klinisk Biokemi på Rigshospitalet.

Siden 2017 har hun desuden været viceinstitutleder, og siden 2018 klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ved Københavns Universitet.

Konstitueret direktør for GCHSP Ruth Frikke-Schmidt, professor, overlæge, dr. med.
Ampul med Bovine Serum mellem to fingre med blå gummihandsker på og piptette