CAG Centre for Endotheliomics

Om os

CAG Center for Endotheliomics har fokus på endothelets funktion og rolle ved akut kritisk sygdom, og arbejder for at reducere dødeligheden hos patienter med multiorgansvigt. Multiorgansvigt hos kritisk syge patienter opstår som følge af chok forårsaget af traume, blodforgiftning eller ved genoplivning efter hjertestop. Multiorgansvigt forårsages af endothelskade med svigtende blodgennemstrømning, og dermed svigtende ilttilførsel til kroppens vitale organer.

I Europa dør mere end 1 million akut kritisk syge patienter hvert år af multiorgansvigt og i Danmark alene dør mere end 7.500 ud af 31.000 intensivpatienter årligt. Forbedret diagnose og behandling af de sygeste patienter på de danske hospitaler vil have signifikant positiv effekt på overlevelsen.

CAG-samarbejdet vil forbedre overlevelsen blandt kritisk syge patienter ved at introducere præcisionsdiagnostik og behandling af multiorgansvigt ved at afdække, hvordan den enkelte patients endothelfunktion har betydning for udviklingen af multiorgansvigt og i yderste konsekvens dødelighed for den enkelte patient.

CAG’en samler kliniske eksperter inden for traume, blodforgiftning og hjertestopsbehandling og eksperter i systembiologi, bioengineering og bioinformatik. Sammen skal de ved hjælp af -omics teknologier og matematisk modellering af endothelcellens stofskifte give ny viden om dets rolle ved kritisk sygdom og multiorgansvigt, finde diagnostiske markører der kan identificere den enkelte patients endothellfænotype og dermed åbne nye muligheder for målrettet præcisionsbehandling.

Den nye viden genereres med afsæt i både genomskala metaboliske modeller der muliggør matematisk modellering af endothelcellens funktion ved kritisk sygdom, og bioinformatiske analyser, der til sammen kan give ny viden og nye redskaber, der kan anvendes i klinisk sammenhæng.

Uddannelse og kompetenceudvikling

CAG Center for Endotheliomics arbejder på tværs af en række medicinske specialer indenfor akut kritisk sygdom og tæt sammen med sammen med systembiologer og bioinformatikere. Uddannelse og videndeling sker ved phd-kurser for både studerende ved DTU og KU’s phd-skoler, samt ved kurser og seminarer for klinikere og sundhedspersonale indenfor de involverede specialer.

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge