CAG Center for Endotheliomics

Om os

Center for Endotheliomics ambition er at forskning i det østlige Danmark skal føre til gennembrud i behandlingen af kritisk syge intensivpatienter, der kommer ind på hospitalerne med enten traume, hjertestop eller svær blodforgiftning. For denne patientgruppe opgøres overlevelse i timer, og op imod halvdelen af patienterne dør inden for 72 timer – ofte som følge af organsvigt.

Organsvigt – eller multiorgansvigt – er, når organerne sætter ud eller ophører med at fungere, hvilket sker for de mest kritisk syge intensivpatienter. Men om patienten får organsvigt, afgøres i høj grad af endotelet, som er det cellelag, der beklæder indersiden af alle blodkar. Hvordan den enkelte patients endotel reagerer på chok, traume, blodforgiftning eller hjertestop afgør, hvor svær organsvigt patienten vil udvikle – og dermed patientens risiko for død.

Matematisk model rekonstruerer cellens stofskifte

CAG’en samler kliniske eksperter inden for traume, blodforgiftning og hjertestop med eksperter inden for systembiologi, bioteknologi og bioinformatik. Sammen vil vi generere ny viden om kritisk sygdom og multiorgansvigt.

Vi har udviklet en metode baseret på matematiske computer-modeller, der rekonstruerer endotelcellens stofskifte og dermed dens funktion (fænotype).

Disse modeller anvender metabolitter i patientens blodplasma samt genetiske variationer i patientens DNA til at prædiktere endotel-cellens tilstand. På den måde kan vi bedre forstå, hvordan den enkelte patients endotel-celler reagerer ved akut kritisk sygdom med chok.

Målet med CAG’en er at udnytte den nye viden om endotelcellernes betydning for multiorgansvigt og med matematisk modellering og systembiologi forstå forskellen på endotelets respons ved akut kritisk sygdom hos overlevende patienter og hos dem, der dør. Når vi lykkes med det, kan vi intervenere og rette op på endotelet i tide, før patienten udvikler organsvigt.

Center for Endotheliomics
0
Hospitaler
0
Institutter
Forskning

Formålet med Center for Endotheliomics er at forbedre vores forståelse af, hvordan patientens ENDOTYPE påvirker udviklingen af multiorgansvigt hos kritisk syge patienter, og hvordan denne nye viden omsættes til bedre diagnostik og nye behandlinger.

Center for Endotheliomics åbner et nyt forskningsfelt, hvor fokus er på en systembiologisk forståelse af det mikrovaskulære endothelium, og hvor hver enkelt patients cellulære respons (ENDOTYPE) på kritisk sygdom er prædetermineret, men varierer mellem individer med samme sygdom, hvad der forklarer den store variation i patient outcome.

Center for Endotheliomics bruger genomskala metaboliske modeller som afsæt for multiomics dataintegration og matematiske modeller som værktøj til at beskrive de patofysiologiske mekanismer, der er ansvarlige for udviklingen af multiorgansvigt klinisk. Derudover anvendes superviserede machine learning algoritmer på data fra elektroniske patientjournaler, danske registre og kliniske databaser fra kritisk syge patienter. Formålet er at karakterisere de kliniske sygdomsforløb, som er en konsekvens af den enkelte patients ENDOTYPE. Dermed lægges fundamentet for en anden måde at stratificere og behandle patienter på.

Forskningsprojekter

ENDO-OMICS

ENDO-OMICS er et prospektiv observationel eksplorativt multicenter studie i 1.000 patienter indlagt på en af følgende intensivafdelinger: Rigshospitalet afd #4131, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Køge Hospital og på Nordsjællands Hospital.

Der udføres genom-, transcriptom-, proteom- og metabolom-analyser på blodprøver med det formål at udvikle computerbaserede modeller af endothelcellen, så vi kan øge den biologiske forståelse og dermed bane vejen for mere præcis diagnostik og nye behandlinger.

ENDO-OMICS rekrutterer patienter nu.

COMBAT-SHINECOMBAT-SHINE

COMBAT-SHINE er et randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer i 384 patienter med septisk chok og SHINE (Shock induced Endotheliopathy). Det primære endepunkt er gennemsnitlig daglig SOFA score op til 90 dage efter indlæggelse på intensivafdelingen.
Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier i samarbejde med intensivafdelingerne på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, og Center for Sundhedsøkonomi på Københavns Universitet.

COMBAT-SHINE rekrutterer patienter nu.

COMBAT-SHINE er støttet af Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond.

SHINE-TRAUMA

SHINE-TRAUMA er et randomiseret, dobbelt-blindet, klinisk studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer på antallet af dage udenfor intensivafdelingen i 220 trauma patienter med blødnings-chok.

Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier på Rigshospitalet i samarbejde med traumecentrene på Rigshospitalet og på Universitetshospitalerne i Odense, Århus og Oslo.

SHINE-TRAUMA rekrutterer patienter nu.

SHINE-TRAUMA er støttet af Novo Nordisk Fonden og Danske Regioners Medicinpulje.

COMBAT-COVID

COMBAT-COVID er et randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 80 patienter med COVID-19 med behov for respirator. Det primære endepunkt er antal respirator-frie dage indenfor 28 dage efter indlæggelse på intensivafdelingen.

Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier i samarbejde med intensivafdelingerne på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, og Center for Sundhedsøkonomi på Københavns Universitet.

Patientinklusion er afsluttet.

COMBAT-COVID er støttet af Innovationsfonden.

Hillerød MetabolomicsHanne

Hillerød Metabolomics er et prospektiv klinisk studie, der undersøger metabolske ændringer i fuldblod hos patienter med akut kritisk sygdom. Formålet er at måle koncentrationen af metaboliske stofskifteprodukter (metabolitter) i plasma fra 577 patienter med akut kritisk sygdom og fra raske kontroller. Resultatet skal bruges til en bedre forståelse af endothelcellens metaboliske stofskifteændring ved akut kritisk sygdom.

Partnerne er intensivafdelingen, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet.

Patientinklusion færdig.

Samarbejdspartnere

CAG Center for Endotheliomics har samarbejdspartnere i hele verden.

Nationale
samarbejdspartnere

COMBAT-SHINE

 • Niels Erikstrup Clausen, overlæge, EDIC, Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Peter Søe-Jensen, overlæge, PhD, EDIC, Intensivafdelingen, Herlev Hospital
 • Klaus Tjelle Kristiansen, overlæge, Intensivafdelingen, Hvidovre Hospital

SHINE-TRAUMA – Dansk Traume Konsortium (DANTRAK)

 • Prof. Hagen Schmal, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital
 • Pernille Bovbjerg, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital
 • Malene Pall, overlæge, Anæstesi- og Intensivafdelingen, Odense Universitets Hospital
 • Christian Fenger-Eriksen, overlæge, PhD, Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital
 • Christian Nielsen, overlæge, PhD, Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital
 • Prof. Hans Kirkegaard, overlæge, DMSc, PhD, Forskningscenter for Akut medicin, Aarhus Universitet
 • Christina Gaarder, overlæge, PhD, Traumecentret, Oslo Universitets Hospital, Norge
 • Prof. Paul Naess, overlæge, PhD, Traumecentret, Oslo Universitets Hospital, Norge

Københavns Universitet

 • Theis Lange, Institut for Biostatistik, Københavns Universitet
 • Prof. Karsten Vrangbæk, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

 

Internationale samarbejdspartnere

TACTIC/INTRN

Center for Translational Injury Research (CeTIR)

Center for Systems Biology, Iceland University

Harvard Medical School, Boston, USA

Vores team

CAG formandskab

 • Pär Ingemar Johansson Professor, senior consultant, Department of Clinical Immunology, Rigshospitalet The Capital Region of Copenhagen

  CAG chairman, Center for Endotheliomics

 • Bernard O. Palsson Professor, CEO, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability Technical University of Copenhagen

  CAG vice chairman, Center for Endotheliomics

CAG key members

 • Lars K. Nielsen Professor, CSO, Novo Nordisk Foundation Center for Sustainability Technical University of Copenhagen
 • Christian Igel Professor, dr. habil., Department of Computer Science, Faculty of Science University of Copenhagen
 • Karina Banasik Associate professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, The Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen
 • Anders Perner Professor, senior consultant, Intensive Care, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Christian Hassager Professor, senior consultant, Department of Cardiology, rigshospitalet The Capital Region of Copenhagen
 • Ole Birger Pedersen Associate professor, senior consultant, Department of Clinical Immunology, Næstved Hospital Region Zealand
 • Morten Bestle Associate professor, senior consultant, Intensive Care, Nordsjaellands Hospital, Hilleroed The Capital Region of Denmark
 • Jesper Kjærgaard Senior consultant, Department of Cardiology, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Jakob Stensballe Senior consultant, Trauma Anaesthesia, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Lone M. Poulsen Senior consultant, Intensive Care, Zealand University Hospital, Køge Region Zealand
 • Jørn Carlsen
  Jørn Carlsen Associate professor, Senior consultant, Department of cardiology, Rigshospitalet the capital region of Copenhagen
 • Ole Matthiesen
  Ole Matthiesen PROFESSOR, SENIOR CONSULTANT, DEPARTMENT OF ANAESTHESIA, ZEALAND UNIVERSITY HOSPITAL, KØGE, REGION ZEALAND

CAG ansatte

Forskere

Funding og strategi

Forskningsinfrastuktur

Laboratoriet

Kliniske studier

 • Kristine Holst Pedersen
  Kristine Holst Pedersen M.Sc. Pharm. Senior Clinical Trial Coordinator
 • Martin Vigstedt
  Martin Vigstedt MD, Research coordinator on the SHINE-TRAUMA clinical trial
 • Tanja Igland
  Tanja Igland BScN, Research coordinator on the ENDO-OMICS clinical trial
 • Tenna Schnack
  Tenna Schnack BSCN, STUDY NURSE
 • Louise Colette la Porte
  Louise Colette la Porte BSCN, STUDY NURSE
Kontakt

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge