CAG Center for Endotheliomics (ENDO)

Center for Endotheliomics ambition er at forskning i det østlige Danmark skal føre til gennembrud i behandlingen af kritisk syge intensivpatienter, der kommer ind på hospitalerne med enten traume, hjertestop eller svær blodforgiftning. For denne patientgruppe opgøres overlevelse i timer, og op imod halvdelen af patienterne dør inden for 72 timer – ofte som følge af organsvigt.

Organsvigt – eller multiorgansvigt – er, når organerne sætter ud eller ophører med at fungere, hvilket sker for de mest kritisk syge intensivpatienter. Men om patienten får organsvigt, afgøres i høj grad af endotelet, som er det cellelag, der beklæder indersiden af alle blodkar. Hvordan den enkelte patients endotel reagerer på chok, traume, blodforgiftning eller hjertestop afgør, hvor svær organsvigt patienten vil udvikle – og dermed patientens risiko for død.

Matematisk model rekonstruerer cellens stofskifte

CAG’en samler kliniske eksperter inden for traume, blodforgiftning og hjertestop med eksperter inden for systembiologi, bioteknologi og bioinformatik. Sammen vil vi generere ny viden om kritisk sygdom og multiorgansvigt.

Vi har udviklet en metode baseret på matematiske computer-modeller, der rekonstruerer endotelcellens stofskifte og dermed dens funktion (fænotype).

Disse modeller anvender metabolitter i patientens blodplasma samt genetiske variationer i patientens DNA til at prædiktere endotel-cellens tilstand. På den måde kan vi bedre forstå, hvordan den enkelte patients endotel-celler reagerer ved akut kritisk sygdom med chok.

Målet med CAG’en er at udnytte den nye viden om endotelcellernes betydning for multiorgansvigt og med matematisk modellering og systembiologi forstå forskellen på endotelets respons ved akut kritisk sygdom hos overlevende patienter og hos dem, der dør. Når vi lykkes med det, kan vi intervenere og rette op på endotelet i tide, før patienten udvikler organsvigt.

Center for Endotheliomics

Formålet med Center for Endotheliomics er at forbedre vores forståelse af, hvordan patientens ENDOTYPE påvirker udviklingen af multiorgansvigt hos kritisk syge patienter, og hvordan denne nye viden omsættes til bedre diagnostik og nye behandlinger.

Nedfrosne celleprøver i små kulørte æsker, ENDO

Center for Endotheliomics åbner et nyt forskningsfelt, hvor fokus er på en systembiologisk forståelse af det mikrovaskulære endothelium, og hvor hver enkelt patients cellulære respons (ENDOTYPE) på kritisk sygdom er prædetermineret, men varierer mellem individer med samme sygdom, hvad der forklarer den store variation i patient outcome.

Center for Endotheliomics bruger genomskala metaboliske modeller som afsæt for multiomics dataintegration og matematiske modeller som værktøj til at beskrive de patofysiologiske mekanismer, der er ansvarlige for udviklingen af multiorgansvigt klinisk. Derudover anvendes superviserede machine learning algoritmer på data fra elektroniske patientjournaler, danske registre og kliniske databaser fra kritisk syge patienter. Formålet er at karakterisere de kliniske sygdomsforløb, som er en konsekvens af den enkelte patients ENDOTYPE. Dermed lægges fundamentet for en anden måde at stratificere og behandle patienter på.

Forskningsprojekter

ENDO-OMICS

Blodprøve med pipette, ENDO

ENDO-OMICS er et prospektiv observationel eksplorativt multicenter studie i 1.000 patienter indlagt på en af følgende intensivafdelinger: Rigshospitalet afd #4131, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Køge Hospital og på Nordsjællands Hospital.

Der udføres genom-, transcriptom-, proteom- og metabolom-analyser på blodprøver med det formål at udvikle computerbaserede modeller af endothelcellen, så vi kan øge den biologiske forståelse og dermed bane vejen for mere præcis diagnostik og nye behandlinger.

Patientinklusion er afsluttet.

COMBAT-SHINECOMBAT-SHINE, digitalt hospitalsudstyr til patientmonitorering

COMBAT-SHINE er et randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer i 384 patienter med septisk chok og SHINE (Shock induced Endotheliopathy). Det primære endepunkt er gennemsnitlig daglig SOFA score op til 90 dage efter indlæggelse på intensivafdelingen.
Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier i samarbejde med intensivafdelingerne på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, og Center for Sundhedsøkonomi på Københavns Universitet.

Patientinklusion er afsluttet.

COMBAT-SHINE er støttet af Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond.

SHINE-TRAUMALoget for SHINE TRAUMA, ENDO

SHINE-TRAUMA er et randomiseret, dobbelt-blindet, klinisk studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer på antallet af dage udenfor intensivafdelingen i 220 trauma patienter med blødnings-chok.

Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier på Rigshospitalet i samarbejde med traumecentrene på Rigshospitalet og på Universitetshospitalerne i Odense, Århus og Oslo.

Patientinklusion er afsluttet.

SHINE-TRAUMA er støttet af Novo Nordisk Fonden og Danske Regioners Medicinpulje.

COMBAT-COVID

COMBAT-COVID er et randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 80 patienter med COVID-19 med behov for respirator. Det primære endepunkt er antal respirator-frie dage indenfor 28 dage efter indlæggelse på intensivafdelingen.

Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier i samarbejde med intensivafdelingerne på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, og Center for Sundhedsøkonomi på Københavns Universitet.

Patientinklusion er afsluttet.

COMBAT-COVID er støttet af Innovationsfonden.

Hillerød MetabolomicsKvinde i hvid kittel ved pc-skærm, tastatur og mus

Hillerød Metabolomics er et prospektiv klinisk studie, der undersøger metabolske ændringer i fuldblod hos patienter med akut kritisk sygdom. Formålet er at måle koncentrationen af metaboliske stofskifteprodukter (metabolitter) i plasma fra 577 patienter med akut kritisk sygdom og fra raske kontroller. Resultatet skal bruges til en bedre forståelse af endothelcellens metaboliske stofskifteændring ved akut kritisk sygdom.

Partnerne er intensivafdelingen, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet.

Patientinklusion færdig.

CAG Center for Endotheliomics har samarbejdspartnere i hele verden.

Nationale
samarbejdspartnere

COMBAT-SHINE

 • Peter Søe-Jensen, overlæge, PhD, EDIC, Intensivafdelingen, Herlev Hospital
 • Klaus Tjelle Kristiansen, overlæge, Intensivafdelingen, Hvidovre Hospital

Københavns Universitet

 • Theis Lange, Institut for Biostatistik, Københavns Universitet
 • Prof. Karsten Vrangbæk, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Internationale samarbejdspartnere

TACTIC/INTRN

Center for Translational Injury Research (CeTIR)

Center for Systems Biology, Iceland University

Harvard Medical School, Boston, USA

CAG-forpersoner

CAG-ansatte

 • Lars K. Nielsen Professor, CSO, Novo Nordisk Foundation Center for Sustainability Technical University of Copenhagen
 • Christian Igel Professor, dr. habil., Department of Computer Science, Faculty of Science University of Copenhagen
 • Karina Banasik Associate professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, The Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen
 • Anders Perner Professor, senior consultant, Intensive Care, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Christian Hassager Professor, senior consultant, Department of Cardiology, rigshospitalet The Capital Region of Copenhagen
 • Ole Birger Pedersen Associate professor, senior consultant, Department of Clinical Immunology, Næstved Hospital Region Zealand
 • Morten Bestle Professor, senior consultant, Intensive Care, Nordsjaellands Hospital, Hilleroed The Capital Region of Denmark
 • Jesper Kjærgaard Senior consultant, Department of Cardiology, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Jakob Stensballe Senior consultant, Trauma Anaesthesia, Rigshospitalet The Capital Region of Denmark
 • Lone M. Poulsen Senior consultant, Intensive Care, Zealand University Hospital, Køge Region Zealand
 • Jørn Carlsen
  Jørn Carlsen Associate professor, Senior consultant, Department of cardiology, Rigshospitalet the capital region of Copenhagen
 • Ole Mathiesen
  Ole Mathiesen PROFESSOR, SENIOR CONSULTANT, DEPARTMENT OF ANAESTHESIA, ZEALAND UNIVERSITY HOSPITAL, KØGE, REGION ZEALAND
 • Morten Juhl
  Morten Juhl HEAD OF IN VITRO STEM CELL LAB, CARDIOLOGY STEM CELL CENTRE, RIGSHOSPITALET, THE CAPITAL REGION OF DENMARK
 • Mads Nielsen Professor, Department of Computer Science, Faculty of Science, University of Copenhagen

Forskere

Funding og strategi

Forskningsinfrastuktur

 • Camilla Holm-Pedersen
  Camilla Holm-Pedersen MSC, RESEARCH ASSISTANT

Laboratoriet

Kliniske studier

Publikationer

Lipidomic signatures align with inflammatory patterns and outcomes in critical illness.
Wu J, Cyr A, Gruen DS, Lovelace TC, Benos PV, Das J, Kar UK, Chen T, Guyette FX, Yazer MH, Daley BJ, Miller RS, Harbrecht BG, Claridge JA, Phelan HA, Zuckerbraun BS, Neal MD, Johansson PI, Stensballe J, Namas RA, Vodovotz Y, Sperry JL, Billiar TR; PAMPer study group. Nat Commun. 2022 Nov 10;13(1):6789. doi: 10.1038/s41467-022-34420-4.PMID: 36357394

High-dimensional proteomics identifies organ injury patterns associated with outcomes in human trauma.
Li SR, Moheimani H, Herzig B, Kail M, Krishnamoorthi N, Wu J, Abdelhamid S, Scioscia J, Sung E, Rosengart A, Bonaroti J, Johansson PI, Stensballe J, Neal MD, Das J, Kar U, Sperry J, Billiar TR.J Trauma Acute Care Surg. 2023 Jun 1;94(6):803-813. doi: 10.1097/TA.0000000000003880. Epub 2023 Feb 13.PMID: 36787435 Review.

Shock-Driven Endotheliopathy in Trauma Patients Is Associated with Leucocyte Derived Extracellular Vesicles.
Dujardin RWG, Kisters JEC, Wirtz MR, Hajji N, Tuip-de Boer AM, Stensballe J, Johansson PI, Brohi K, Davenport RA, Gaarder C, Stanworth S, Maegele M, Nieuwland R, van der Pol E, Juffermans NP.Int J Mol Sci. 2022 Dec 15;23(24):15990. doi: 10.3390/ijms232415990.PMID: 36555630

Impact of high-dose glucocorticoid on endothelial damage after liver resection – a double-blinded randomized substudy.
Pitter SELT, Steinthorsdottir KJ, Johansson PI, Nørgaard P, Schultz N, Kehlet H, Aasvang EK.Eur J Gastroenterol Hepatol. 2022 Nov 1;34(11):1178-1186. doi: 10.1097/MEG.0000000000002449. Epub 2022 Sep 19.PMID: 36170688 Clinical Trial.

Impact of high-dose glucocorticoid on endothelial damage after liver resection – a double-blinded randomized substudy.
Pitter SELT, Steinthorsdottir KJ, Johansson PI, Nørgaard P, Schultz N, Kehlet H, Aasvang EK.Eur J Gastroenterol Hepatol. 2022 Sep 20. doi: 10.1097/MxhEG.0000000000002449. Online ahead of print.PMID: 36165063

Endothelial Cell Phenotypes Demonstrate Different Metabolic Patterns and Predict Mortality in Trauma Patients.
Henriksen HH, Marín de Mas I, Nielsen LK, Krocker J, Stensballe J, Karvelsson ST, Secher NH, Rolfsson Ó, Wade CE, Johansson PI.Int J Mol Sci. 2023 Jan 23;24(3):2257. doi: 10.3390/ijms24032257.PMID: 36768579

The Effect of Targeted Temperature Management on the Metabolome Following Out-of-Hospital Cardiac Arrest.
Beske RP, Obling LER, Bro-Jeppesen J, Nielsen N, Meyer MAS, Kjaergaard J, Johansson PI, Hassager C.Ther Hypothermia Temp Manag. 2023 May 23. doi: 10.1089/ther.2022.0065. Online ahead of print.PMID: 37219970

A Protocol for the Automatic Construction of Highly Curated Genome-Scale Models of Human Metabolism.
Marin de Mas I, Herand H, Carrasco J, Nielsen LK, Johansson PI.Bioengineering (Basel). 2023 May 10;10(5):576. doi: 10.3390/bioengineering10050576.PMID: 37237646

Major open abdominal surgery is associated with increased levels of endothelial damage and interleukin-6.
Gregersen JS, Bazancir LA, Johansson PI, Sørensen H, Achiam MP, Olsen AA.Microvasc Res. 2023 Jul;148:104543. doi: 10.1016/j.mvr.2023.104543. Epub 2023 May 6.PMID: 37156371

Novel subgroups in acute respiratory failure based on the trajectories of three endotheliopathy biomarkers: A cohort study.
Schønemann-Lund M, Itenov TS, Larsson JE, Lindegaard B, Johansson PI, Bestle MH.Acta Anaesthesiol Scand. 2023 Apr 12. doi: 10.1111/aas.14246. Online ahead of print.PMID: 37042167

Prehospital tranexamic acid is associated with a dose-dependent decrease in syndecan-1 after trauma: A secondary analysis of a prospective randomized trial.
Gruen DS, Brown JB, Guyette FX, Johansson PI, Stensballe J, Li SR, Leeper CM, Eastridge BJ, Nirula R, Vercruysse GA, O’Keeffe T, Joseph B, Neal MD, Sperry JL.J Trauma Acute Care Surg. 2023 May 1. doi: 10.1097/TA.0000000000003955. Online ahead of print.PMID: 37125811

Evaluation of the systemic inflammatory response, endothelial cell dysfunction, and postoperative morbidity in patients, receiving perioperative corticosteroid, developing severe mesenteric traction syndrome – an exploratory study.
Olsen AA, Strandby RB, Johansson PI, Sørensen H, Svendsen LB, Achiam MP.Langenbecks Arch Surg. 2022 Apr 9. doi: 10.1007/s00423-022-02507-7. Online ahead of print.PMID: 35397681

Metabolic Response in Endothelial Cells to Catecholamine Stimulation Associated with Increased Vascular Permeability.
López García de Lomana A, Vilhjálmsson AI, McGarrity S, Sigurðardóttir R, Anuforo Ó, Viktorsdóttir AR, Kotronoulas A, Bergmann A, Franzson L, Halldórsson H, Henriksen HH, Wade CE, Johansson PI, Rolfsson Ó.Int J Mol Sci. 2022 Mar 15;23(6):3162. doi: 10.3390/ijms23063162.PMID: 35328583 Free PMC article.

The effect of prostacyclin infusion on markers of endothelial activation and damage in mechanically ventilated patients with SARS-CoV-2 infection.
Vigstedt M, Søe-Jensen P, Bestle MH, Clausen NE, Kristiansen KT, Lange T, Stensballe J, Perner A, Johansson PI.J Crit Care. 2022 Feb 17;69:154010. doi: 10.1016/j.jcrc.2022.154010. Online ahead of print.PMID: 35183892 Free PMC article.

Endotheliopathy is associated with slower liberation from mechanical ventilation: a cohort study.
Schønemann-Lund M, Itenov TS, Larsson JE, Lindegaard B, Johansson PI, Bestle MH.Crit Care. 2022 Jan 30;26(1):33. doi: 10.1186/s13054-021-03877-y.PMID: 35094711 Free PMC article.

Multi-omic analysis in injured humans: Patterns align with outcomes and treatment responses.
Wu J, Vodovotz Y, Abdelhamid S, Guyette FX, Yaffe MB, Gruen DS, Cyr A, Okonkwo DO, Kar UK, Krishnamoorthi N, Voinchet RG, Billiar IM, Yazer MH, Namas RA, Daley BJ, Miller RS, Harbrecht BG, Claridge JA, Phelan HA, Zuckerbraun BS, Johansson PI, Stensballe J, Morrissey JH, Tracy RP, Wisniewski SR, Neal MD, Sperry JL, Billiar TR; PAMPer study group.Cell Rep Med. 2021 Dec 21;2(12):100478. doi: 10.1016/j.xcrm.2021.100478. eCollection 2021 Dec 21.PMID: 35028617 Free PMC article.

Shock-Induced Endothelial Dysfunction is Present in Patients With Occult Hypoperfusion After Trauma.
Kregel HR, Hatton GE, Isbell KD, Henriksen HH, Stensballe J, Johansson PI, Kao LS, Wade CE.Shock. 2022 Jan 1;57(1):106-112. doi: 10.1097/SHK.0000000000001866.PMID: 34905531

Prostacyclin in Intubated Patients with COVID-19 and Severe Endotheliopathy: A Multicenter, Randomized Clinical Trial.
Johansson PI, Søe-Jensen P, Bestle MH, Clausen NE, Kristiansen KT, Lange T, Stensballe J, Perner A.Am J Respir Crit Care Med. 2022 Feb 1;205(3):324-329. doi: 10.1164/rccm.202108-1855OC.PMID: 34813414 Free PMC article. Clinical Trial.

Endothelial dysfunction and thromboembolism in children, adolescents, and young adults with acute lymphoblastic leukemia.
Andrés-Jensen L, Grell K, Rank CU, Albertsen BK, Tuckuviene R, Linnemann Nielsen R, Lynggaard LS, Jarvis KB, Quist-Paulsen P, Trakymiene SS, Semaškevičienė R, Saks K, Jonsson OG, Frandsen TL, Johansson PI, Schmiegelow K.Leukemia. 2022 Feb;36(2):361-369. doi: 10.1038/s41375-021-01383-2. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34389803

Severe mesenteric traction syndrome is associated with increased systemic inflammatory response, endothelial dysfunction, and major postoperative morbidity.
Olsen AA, Strandby RB, Nerup N, Johansson PI, Svendsen LB, Achiam MP.Langenbecks Arch Surg. 2021 Nov;406(7):2457-2467. doi: 10.1007/s00423-021-02111-1. Epub 2021 Mar 8.PMID: 33686490

Efficacy and safety of iloprost in trauma patients with haemorrhagic shock-induced endotheliopathy-Protocol for the multicentre randomized, placebo-controlled, blinded, investigator-initiated shine-trauma trial.
Johansson PI, Eriksen CF, Schmal H, Gaarder C, Pall M, Henriksen HH, Bovbjerg P, Lange T, Naess PA, Nielsen C, Kirkegaard H, Stensballe J.Acta Anaesthesiol Scand. 2021 Jan 3;65(4):551-7. doi: 10.1111/aas.13776. Online ahead of print.PMID: 33393084 Free PMC article.

The effect of prostacyclin (Iloprost) infusion at a dose of 1 ng/kg/min for 72 hours compared to placebo in mechanically ventilated patients with COVID-19: A structured summary of a study protocol for a randomized controlled trial.
Johansson PI, Bestle M, Søe-Jensen P, Kristiansen KT, Stensballe J, Clausen NE, Perner A.Trials. 2020 Aug 26;21(1):746. doi: 10.1186/s13063-020-04696-2.PMID: 32847626 Free PMC article. Clinical Trial.

Endothelial Dysfunction is Associated With Increased Incidence, Worsened Severity, and Prolonged Duration of Acute Kidney Injury After Severe Trauma.
Hatton GE, Isbell KD, Henriksen HH, Stensballe J, Brummerstedt M, Johansson PI, Kao LS, Wade CE.Shock. 2021 Mar 1;55(3):311-315. doi: 10.1097/SHK.0000000000001638.PMID: 32826819 Free PMC article.

A randomised double-blind pilot trial comparing a mean arterial pressure target of 65 mm Hg versus 72 mm Hg after out-of-hospital cardiac arrest.
Grand J, Meyer AS, Kjaergaard J, Wiberg S, Thomsen JH, Frydland M, Ostrowski SR, Johansson PI, Hassager C.Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020 Nov;9(4_suppl):S100-S109. doi: 10.1177/2048872619900095. Epub 2020 Jan 31.PMID: 32004081 Clinical Trial.

Efficacy and safety of iloprost in patients with septic shock-induced endotheliopathy-Protocol for the multicenter randomized, placebo-controlled, blinded, investigator-initiated trial.
Bestle MH, Clausen NE, Søe-Jensen P, Kristiansen KT, Lange T, Johansson PI, Stensballe J, Perner A.Acta Anaesthesiol Scand. 2020 May;64(5):705-711. doi: 10.1111/aas.13546. Epub 2020 Feb 3.PMID: 31950481 Free PMC article. Clinical Trial.

Low dose Iloprost effect on platelet aggregation in comatose out-of-hospital cardiac arrest patients: A predefined sub-study of the ENDO-RCA randomized -phase 2- trial.
Meyer ASP, Ostrowski SR, Kjærgaard J, Frydland M, Thomsen JH, Johansson PI, Hassager C.J Crit Care. 2020 Apr;56:197-202. doi: 10.1016/j.jcrc.2019.12.025. Epub 2019 Dec 30.PMID: 31945586 Clinical Trial.

Endothelial glycocalyx shedding in patients with burns.
Welling H, Henriksen HH, Gonzalez-Rodriguez ER, Stensballe J, Huzar TF, Johansson PI, Wade CE.Burns. 2020 Mar;46(2):386-393. doi: 10.1016/j.burns.2019.05.009. Epub 2019 Dec 20.PMID: 31866179

“Endothelial Dysfunction in Resuscitated Cardiac Arrest (ENDO-RCA): Safety and efficacy of low-dose Iloprost, a prostacyclin analogue, in addition to standard therapy, as compared to standard therapy alone, in post-cardiac-arrest-syndrome patients.”.
Meyer ASP, Johansson PI, Kjaergaard J, Frydland M, Meyer MAS, Henriksen HH, Thomsen JH, Wiberg SC, Hassager C, Ostrowski SR.Am Heart J. 2020 Jan;219:9-20. doi: 10.1016/j.ahj.2019.10.002. Epub 2019 Oct 21.PMID: 31710844 Clinical Trial.

Co-administration of iloprost and eptifibatide in septic shock (CO-ILEPSS)-a randomised, controlled, double-blind investigator-initiated trial investigating safety and efficacy.
Berthelsen RE, Ostrowski SR, Bestle MH, Johansson PI.Crit Care. 2019 Sep 5;23(1):301. doi: 10.1186/s13054-019-2573-8.PMID: 31488213 Free PMC article. Clinical Trial.

Metabolic Systems Analysis of Shock-Induced Endotheliopathy (SHINE) in Trauma: A New Research Paradigm.
Henriksen HH, McGarrity S, SigurÐardóttir RS, Nemkov T, D’Alessandro A, Palsson BO, Stensballe J, Wade CE, Rolfsson Ó, Johansson PI.Ann Surg. 2020 Dec;272(6):1140-1148. doi: 10.1097/SLA.0000000000003307.PMID: 31274658

Metabolic systems analysis identifies a novel mechanism contributing to shock in patients with endotheliopathy of trauma (EoT) involving thromboxane A2 and LTC 4
Hanne H HenriksenIgor Marín de MasHelena HerandJoseph KrockerCharles E WadePär I Johansson. Matrix Biol Plus. 2022 Jun 18;15:100115.  doi: 10.1016/j.mbplus.2022.100115. eCollection 2022 Aug. PMID: 35813244

Exploratory Investigation of the Plasma Proteome Associated with the Endotheliopathy of Trauma
Joseph D. Krocker, Kyung Hyun Lee, Hanne H. Henriksen, Yao-Wei Willa Wang, Erwin M. Schoof, Sigurdur T. Karvelsson, Óttar Rolfsson, Pär I. Johansson, Claudia Pedroza, Charles E. Wade Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(11), 6213; https://doi.org/10.3390/ijms23116213

Intervening on the storage time of RBC units and its effects on adverse recipientoutcomes using real-world data
Peter Bruun-Rasmussen, Per Kragh Andersen, Karina Banasik, Søren Brunak, Pär Ingemar Johansson Blood (2022) 139 (25): 3647–3654. https://doi.org/10.1182/blood.2022015892

Targeted plasma metabolomics in resuscitated comatose out-of-hospital cardiac arrest patients
Rasmus Paulin BeskeHanne H HenriksenLaust OblingJesper KjærgaardJohn Bro-JeppesenNiklas NielsenPär I JohansonChristian Hassager. Resuscitation. 2022 Jun 23; S0300-9572(22)00573-1. doi: 10.1016/j.resuscitation. 2022.06.010.

An explorative metabolomic analysis of the endothelium in pulmonary hypertension.
Carlsen J, Henriksen HH, Marin de Mas I, Johansson PI.Sci Rep. 2022 Aug 2;12(1):13284. doi: 10.1038/s41598-022-17374-x.PMID: 35918401

Estimating the effect of donor sex on red blood cell transfused patient mortality: A retrospective cohort study using a targeted learning and emulated trials-based approach
Bruun-Rasmussen P, Andersen PK, Banasik K, Brunak S, Johansson PI. eClinicalMedicinePublished: August 27, 2022

Nyheder CAG ENDO

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.