CAG Center for Endotheliomics

Om os

Center for Endotheliomics ambition er at forskning i det østlige Danmark skal føre til gennembrud i behandlingen af kritisk syge intensivpatienter, der kommer ind på hospitalerne med enten traume, hjertestop eller svær blodforgiftning. For denne patientgruppe opgøres overlevelse i timer, og op imod halvdelen af patienterne dør inden for 72 timer – ofte som følge af organsvigt.

Organsvigt – eller multiorgansvigt – er, når organerne sætter ud eller ophører med at fungere, hvilket sker for de mest kritisk syge intensivpatienter. Men om patienten får organsvigt, afgøres i høj grad af endotelet, som er det cellelag, der beklæder indersiden af alle blodkar. Hvordan den enkelte patients endotel reagerer på chok, traume, blodforgiftning eller hjertestop afgør, hvor svær organsvigt patienten vil udvikle – og dermed patientens risiko for død.

Matematisk model rekonstruerer cellens stofskifte

CAG’en samler kliniske eksperter inden for traume, blodforgiftning og hjertestop med eksperter inden for systembiologi, bioteknologi og bioinformatik. Sammen vil vi generere ny viden om kritisk sygdom og multiorgansvigt.

Vi har udviklet en metode baseret på matematiske computer-modeller, der rekonstruerer endotelcellens stofskifte og dermed dens funktion (fænotype).

Disse modeller anvender metabolitter i patientens blodplasma samt genetiske variationer i patientens DNA til at prædiktere endotel-cellens tilstand. På den måde kan vi bedre forstå, hvordan den enkelte patients endotel-celler reagerer ved akut kritisk sygdom med chok.

Målet med CAG’en er at udnytte den nye viden om endotelcellernes betydning for multiorgansvigt og med matematisk modellering og systembiologi forstå forskellen på endotelets respons ved akut kritisk sygdom hos overlevende patienter og hos dem, der dør. Når vi lykkes med det, kan vi intervenere og rette op på endotelet i tide, før patienten udvikler organsvigt.

0
Hospitaler
0
Institutter
Forskning

Formålet med Center for Endotheliomics er at forbedre vores forståelse af, hvordan patientens ENDOTYPE påvirker udviklingen af multiorgansvigt hos kritisk syge patienter, og hvordan denne nye viden omsættes til bedre diagnostik og nye behandlinger.

Center for Endotheliomics åbner et nyt forskningsfelt, hvor fokus er på en systembiologisk forståelse af det mikrovaskulære endothelium, og hvor hver enkelt patients cellulære respons (ENDOTYPE) på kritisk sygdom er prædetermineret, men varierer mellem individer med samme sygdom, hvad der forklarer den store variation i patient outcome.

Center for Endotheliomics bruger genomskala metaboliske modeller som afsæt for multiomics dataintegration og matematiske modeller som værktøj til at beskrive de patofysiologiske mekanismer, der er ansvarlige for udviklingen af multiorgansvigt klinisk. Derudover anvendes superviserede machine learning algoritmer på data fra elektroniske patientjournaler, danske registre og kliniske databaser fra kritisk syge patienter. Formålet er at karakterisere de kliniske sygdomsforløb, som er en konsekvens af den enkelte patients ENDOTYPE. Dermed lægges fundamentet for en anden måde at stratificere og behandle patienter på.

Forskningsprojekter

ENDO-OMICS

ENDO-OMICS er et prospektiv observationel eksplorativt multicenter studie i 1.000 patienter indlagt på en af følgende intensivafdelinger: Rigshospitalet afd #4131, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Køge Hospital og på Nordsjællands Hospital.

Der udføres genom-, transcriptom-, proteom- og metabolom-analyser på blodprøver med det formål at udvikle computerbaserede modeller af endothelcellen, så vi kan øge den biologiske forståelse og dermed bane vejen for mere præcis diagnostik og nye behandlinger.

ENDO-OMICS rekrutterer patienter nu.

COMBAT-SHINE

COMBAT-SHINE er et randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer i 384 patienter med septisk chok og SHINE (Shock induced Endotheliopathy). Det primære endepunkt er gennemsnitlig daglig SOFA score op til 90 dage efter indlæggelse på intensivafdelingen.
Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier i samarbejde med intensivafdelingerne på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, og Center for Sundhedsøkonomi på Københavns Universitet.

COMBAT-SHINE rekrutterer patienter nu.

COMBAT-SHINE er støttet af Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond

SHINE-TRAUMA

SHINE-TRAUMA er et randomiseret, dobbelt-blindet, klinisk studie, der undersøger effekten af kontinuerlig infusion af prostacyclin (1 ng/kg/min) vs. placebo (saltvand) i 72 timer på antallet af dage udenfor intensivafdelingen i 220 trauma patienter med blødnings-chok.

Studiet er koordineret af CAG enheden for kliniske studier på Rigshospitalet i samarbejde med traumecentrene på Rigshospitalet og på Universitetshospitalerne i Odense, Århus og Oslo.

SHINE-TRAUMA rekrutterer patienter nu

SHINE-TRAUMA er støttet af Novo Nordisk Fonden og Danske Regioners Medicinpulje.

Hillerød Metabolomics

Hillerød Metabolomics er et prospektiv klinisk studie, der undersøger metabolske ændringer i fuldblod hos patienter med akut kritisk sygdom. Formålet er at måle koncentrationen af metaboliske stofskifteprodukter (metabolitter) i plasma fra 577 patienter med akut kritisk sygdom og fra raske kontroller. Resultatet skal bruges til en bedre forståelse af endothelcellens metaboliske stofskifteændring ved akut kritisk sygdom.

Partnerne er intensivafdelingen, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet.

Samarbejdspartnere

CAG Center for Endotheliomics har samarbejdspartnere i hele verden.

Nationale samarbejdspartnere

 

COMBAT-SHINE

 • Peter Søe-Jensen, MD, PhD, EDIC, Dept. of Intensive Care, Herlev Hospital
 • Klaus Tjelle Kristiansen, MD, Dept. of Intensive Care, Hvidovre Hospital

SHINE-TRAUMA – Danish Trauma Consortium (DANTRAK)

 • Prof. Hagen Schmal, Dept. of Orthopeadic Surgery, Odense University Hospital
 • Pernille Bovbjerg, MD, Dept. of Orthopeadic Surgery, Odense University Hospital
 • Malene Pall, MD, Dept. of Anaesthesiologyand Intensive Care V, Odense University Hospital
 • Christian Fenger-Eriksen, MD, PhD, Department of Anaesthesiology, Aarhus University Hospital
 • Christian Nielsen, MD, PhD, Department of Anaesthesiology, Aarhus University Hospital
 • Prof. Hans Kirkegaard, MD, DMSc, PhD, Research Center for Emergency Medicine, Aarhus University
 • Christina Gaarder, MD, PhD, Department of Traumatology, Oslo University Hospital, Norway
 • Prof. Paul Naess, MD, PhD, Department of Traumatology, Oslo University Hospital, Norway

University of Copenhagen

 • Theis Lange, Section of Biostatistics, University of Copenhagen
 • Prof. Karsten Vrangbæk, Department of Political Science and Public Health, University of Copenhagen

Internationale samarbejdspartnere

TACTIC/INTRN

 • Prof. Karim Brohi,Centre for Trauma Sciences, Queen Mary University of London, UK
 • Prof. Simon Stanworth, Radcliff Department of Medicine, University of Oxford, UK
 • Prof. Nicole Juffermans, Department of Intensive Care Medicine, Academic MedicalCenter, Amsterdam, The Netherlands
 • Prof. Marc Maegele, Department of Traumatology and Orthopedic SurgeryCologne-Merheim Medical Center (CMMC), Germany
 • Christina Gaarder, MD, PhD, Department of Traumatology, Oslo University Hospital, Norway

Center for Translational Injury Research (CeTIR)

 • Prof. Charles E. Wade PhD, Department of Surgery, McGovern Medical School, UTHealth, Houston, USA
 • Assistant Prof. Jessica C. Cardenas, Ph.D, Department of Surgery, McGovern Medical School, UTHealth, Houston, USA

Center for Systems Biology, Iceland University

 • Prof. Ottar Rolfsson, MSc, PhD, Center for Systems Biology, University of Iceland, Iceland
 • Adrian Lopez Garcia de Lomana, PhD, Center for Systems Biology, University of Iceland, Iceland

Harvard Medical School, Boston, USA

 • Prof. Joseph Loscalzo, MD, PhD, MA, Head of Department of Medicine, Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA
 • Sarah McGarrity, MSc, PhD, postdoc, Department of Medicine, Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA
Vores team

CAG formandskab

CAG key members

CAG ansatte

Forskere

Funding og strategi

Forskningsinfrastuktur

Laboratoriet

 • Randa Zo el-Ghina B.Sc. Head of Clinical laboratory in Transfusion Medicine.

  In our laboratory, bleeding patients are monitored by hemostasis analyzes and by blood components.
  We are in close cooperation with ER and OP and we constantly try to implement research in the routine.

  LinkedIn

 • Line Grønkjær Hansen
  Line Grønkjær Hansen B.Sc., Biomedical Laboratory Technologist

  Responsibility for handling and adding samples into different Biobanks.
  Perform and coordinate laboratory experiments, writing SOP and working according to GLP.
  Conduct laboratory assays using different techniques such as: Elisa, Flowcytometry, TEG and Multiplate.

  LinkedIn

 • Rola Zohair Ghadban
  Rola Zohair Ghadban B.Sc. Bioanalytiker

  Responsible for handling biological samples for the biobank. Performs assay analyzes based on various techniques, such as ELISA, TEG and Multiplate.

  LinkedIn

Kliniske studier

 • Kristine Holst Pedersen
  Kristine Holst Pedersen M.Sc. Pharm. Senior Clinical Trial Coordinator

  Responsible for administrative project coordinator for clinical trials e.g. SHINE-TRAUMA and COMBAT-SHINE’. Advisor on GCP and regulatory issues.

  LinkedIn

 • Mikkel Gybel-Brask MD Staff specialist

  Data quality assurance and patient inclusion in clinical trials.

  ORCID ID: 0000-0002-5716-5899

  LinkedIn

 • Martin Brummerstedt
  Martin Brummerstedt MD, Research coordinator on the SHINE-TRAUMA clinical trial
 • Tanja Igland
  Tanja Igland BScN, Research coordinator on the ENDO-OMICS clinical trial
Kontakt

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge