Adjungeret professorat i Klinisk Immunologi ved Institut for Klinisk Medicin v/ Københavns Universitet

Særlig kapacitet fra et af de største traumecentre i USA tiltræder adjungeret professorat i Klinisk Immunologi ved Institut for Klinisk Medicin v/ Københavns Universitet

Leder af traumekirurgien,
Herman Memorial Hospital,
Houston, Texas

Leder af Center for Translational
Injury Research, University of Texas

Adjungeret professor i Klinisk Immunologi,
Institut for Klinisk Medicin,
Københavns universitet

Adjungeret professor, Dr. Charles E. Wade, CAG Center for Endotheliomics (ENDO)

Dr. Charles E. Wade

“Når en traumepatient ankommer til Traumecentret i Houston, Texas, står der – ud over traumelæger –  to forskere klar”, forklarer Dr. Charles E. Wade, “og det er nøglen til at forbedre overlevelsen blandt traumepatienter”.

Dr. Wade leder traumekirurgien på Herman Memorial Hospital, som er et af de største traumecentre i USA, med 10 gange så mange patienter, som vi modtager på Rigshospitalet. Dr. Wade er samtidigt leder af Center for Translational Injury Research, University of Texas. Og kombinationen er en del af forklaringen på hans succes.

Der var stor interesse, da Traumecentret og Blodbanken på Rigshospitalet havde Dr. Wade til at tale om “Trauma and Critical Illness in 2023” på Rigshospitalet i år.

Dr. Wade er netop tiltrådt som adjungeret professor ved Institut for Klinisk Medicin v/ Københavns Universitet. Dr. Wade skal indgå i tæt samarbejde med CAG Center for Endotheliomics med henblik på at forbedre overlevelsen for traumepatienter i shock.

“Vi mister henved 1/3 af vores patienter inden for de første 72 timer. Det vil vi meget gerne ændre på, og forskning er den mulighed, vi har”, udtaler Pär I. Johansson, professor i Klinisk Immunologi og transfusionsmedicin, formand for CAG Center for Endotheliomics.

Dr. Charles E. Wade tiltræder et adjungeret professorat i Klinisk Immunologi med særligt fokus på inflammation og immuncellesystemer i shock.

28.03.2023

CAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science PartnersCAG POS_ Greater Copenhagen Health Science Partners