Mød ph.d.-studerende Christina Schjellerup Eickhardt-Dalbøge fra CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

Mød ph.d.-studerende Christina Schjellerup Eickhardt-Dalbøge fra CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

Ph.d.-studerende:
Christina Schjellerup Eickhardt-Dalbøge,
læge, ph.d.-studerende,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital

Foto af ph.d.-studerende Christina Schjellerup Eickhardt-Dalbøge fra CAG ZIRI

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Mit ph.d.-projekt undersøger, om sammensætningen af mirkoorganismer i tarmen er anderledes hos patienter med myeloproliferative neoplasmer (MPN) end hos raske kontroller.

Vi ved, at der på menneskers ydre og indre overflader findes et meget stort antal mikroorganismer (bakterier, svampe, parasitter og virus) – den såkaldte kommensale flora, som er resultatet af langvarig evolution. De mikroorganismer, der findes i tarmen, betegnes samlet som tarm-mikrobiota.

I de senere år har tarm-mikrobiotaen tiltrukket sig stor interesse som værende af betydning for menneskets helbred. Samspillet mellem vores immunforsvar og tarm-mikrobiotaen skønnes at spille en væsentlig rolle for udviklingen af mange sygdomme som f.eks. Alzheimers, astma og overvægt.

Størrelsen af knoglemarvens myeloide celle pool har vist sig at korrelere med kompleksiteten af tarm-mikrobiotaen. Men selvom en association mellem tarm-mikrobiotaen og produkter af det hæmatopoietiske system er anerkendt, er viden om hvordan tarm-mikrobiotaen har indflydelse på hæmatopoiesen (dannelsen af nye blodceller) begrænset.

Essential thrombocythemia (ET), polycythemia vera (PV) og primær myelofibrose (PMF) er Philadelphia-negative kroniske myeloproliferative neoplasier (MPNs), hvor man ser forhøjede trombocytter, erytrocytter og leukocytter. Patienter med MPNs har stor risiko for blodpropper i hjerte, lunger og hjerne med høj mortalitet og morbiditet ubehandlet som følge heraf.

Flere studier peger på at kronisk inflammation spiller en væsentlig rolle i udviklingen af MPN sygdomme, og da tarm-mikrobiotaen har indflydelse på regulering af immun-forsvaret og inflammation, er det yderst relevant at se på samspillet mellem tarm-mikrobiotaen og udviklingen af MPN-sygdomme.

Vi har indtil videre undersøgt tarm-mikrobiotaen fra 102 patienter med PV og sammenlignet med 42 raske kontroller. Resultaterne viser, at patienter med PV har en meget anderledes sammensætning af tarm-mikrobiotaen end de raske kontroller. Vi skal nu undersøge om det samme gælder patienter med ET, PMF og i de helt tidlige stadier (CHIP).”

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Som en del af min ph.d. er jeg med i CAG ZIRI, som netop har MPN og inflammation som sit fokusområde. Herigennem har jeg fået meget inspiration, når vi på vores møder fremlægger vores data og diskuterer, hvad man ellers kan tage med. Det er helt unikt af få feedback fra 25+ forskerkollegaer med forskellig baggrund. Ligeledes højner det kvaliteten af forskningen, samtidig med at det giver vinkler, man alene aldrig havde tænkt over.”

Christina Schjellerup Eickhardt-Dalbøge

 

17.03.2023

CAG Bacinfect GCHSPCAG Center for Endotheliomics