CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI). Chronic Inflammation, Vascular Diseases, and Cancer. Mutations in Blood Cells – a Common Link?  ZIRI arbejder for at øge livskvalitet og overlevelse for patienter med kroniske MPN-blodcancersygdomme gennem tidligere diagnostik og bedre behandling af MPN-sygdomme og ledsagesygdomme.

MPN (de Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasier) dækker over en række kroniske blodkræftsygdomme – essentiel trombocytose, polycytæmia vera og primær myelofibrose. MPN er ofte forudgået af en lang prædiagnostisk fase op til 5-10-(20) år med gentagne livsinvaliderende eller livstruende blodpropper i f.eks. hjernen, hjertet eller lungerne. Mange patienter lider også af andre ledsagesygdomme (komorbiditeter), herunder hjernesygdom (demens), hjertekarsygdom, lungesygdom, knogleskørhed med øget risiko for knoglebrud, kronisk nyresygdom, samt en øget risiko for andre cancersygdomme. Ledsagesygdommene bidrager til en betydelig nedsat livskvalitet og arbejdsevne.

Med henblik på at flere patienter i fremtiden skal opnå helbredelse og minimal restsygdom, vil ZIRI-CAG øge forståelsen for blodcancersygdommenes opståen og skabe en langt stærkere kobling mellem basal og klinisk forskning (translationel forskning). ZIRI-CAG vil bl.a. øge opmærksomheden på MPN-patienters tunge sygdomsbyrde og den øgede risiko for blodpropper og ledsagesygdomme.

MPN er traditionelt betragtet som sjældne sygdomme. Imidlertid har et dansk screeningstudie af 20.000 borgere for MPN-genfejl (mutationer) vist, at 3.2% har en genfejl enten som et forstadium til MPN-blodcancer eller som udiagnosticeret blodcancer. I Danmark er der ca. 10.000 borgere med udiagnostiseret MPN-blodcancer, som har en konstant øget risiko for blodpropper i f.eks. hjernen, hjertet eller lungerne. Patienter med MPN – blodkræft har også en øget risiko for anden Cancer. Derfor er der et meget stort behov for at diagnosticere MPN-blodcancer langt tidligere end tilfældet er i dag.

De fælles initiativer og mål i ZIRI-CAG med en tidligere diagnostik og behandling af MPN og ledsagesygdomme skal reducere de betydelige sundhedsudgifter, som er forbundet med at udsætte målrettet behandling af MPN-sygdommene og deres komplikationer.

Uddannelse og kompetenceudvikling

ZIRI-CAG vil øge undervisningsaktiviteten i de kliniske afdelinger og almen praksis, hvor patienten kommer første gang med forhøjede blodcelletal. Viden om MPN styrkes desuden i det universitære miljø samt blandt patienter med MPN bl.a. gennem undervisning i MPN-Patientforeningen.

Nyheder CAG ZIRI

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members