Mød ph.d.-studerende Luca Kluzer fra CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

Mød ph.d.-studerende Luca Kluzer fra CAG

The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

CAG The Zealand Inflammation Research Initiative (ZIRI)

Ph.d.-studerende:
Luca Kluzer, BRIC KU –
Biotech Research and Innovation Centre,
Københavns Universitet

Ph.d.-studerende Luca Kluzer, BRIC KU, iført blå gummihandsker i færd med at bruge pipette i laboratorium.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Gennem hele min uddannelse har jeg været fascineret og interesseret i central-nervesystemet – kompleksiteten og de sygdomme, der er relateret hertil – hvilket især er neurodegenerative tilstande såsom Parkinson og Alzheimers.

I min ph.d. fokuserer jeg på immunsystemets rolle og på dysfunktionen af udviklingen af de neurodegenerative sygdomme. Dette forskningsfelt er forholdsvist nyt, men i de senere år er der kommet mere interesse herfor – hvilket gør fremtiden spændende.

Mit mål med min ph.d. er at undersøge sammenhængen mellem de myeloproliferative sygdomme (MPNs) – som er en blodcancer – og forekomst af Alzheimers-lignende symptomer såsom hukommelsesbesvær og kognitiv svækkelse. Selvom MPNs og Alzheimers er to forskellige sygdomme med forskellige symptomer, vil jeg se på den kroniske inflammation.

Jeg vil i min ph.d. undersøge, om inflammation fra MPN kan udvikle Alzheimers-lignende symptomer.

Jeg vil fokusere på JAK2 – en genfejl – som gør, at der produceres for mange blodceller, og MPN-diagnosen bekræftes. Derfor er det spændende at bygge bro mellem MPNs og Alzheimers – på grund af inflammationen og de inflammatoriske processer. For at få belyst dette nærmere vil jeg helt specifikt undersøge JAK2 og dens indvirkning på opretholdelse af en rask tilstand i hjernen.

Det vil få stor betydning at kunne dokumentere/bevise en sammenhæng mellem disse to sygdomme – også for at få udviklet en mere optimal behandling”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Det er værdifuldt at være en del af CAG ZIRI, fordi der i CAG ZIRI er samlet forskellig viden og kompetencer både fra universiteter, hospitaler og andre forskningsenheder, hvilket forstærker vores forskning”.

 

Luca Kluzer

 

16.02.2023

CAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science PartnersDownload hæfte om de 18 CAGs i GCHSP