CAG Greater Copenhagen Research Centre for Systemic Low-Grade Inflammation
(LOGINFLAM)

CAG LOGINFLAM har til formål at forbedre behandlingen af patienter med sygdomme, som er forbundet med lav grad af inflammation (LGI). Visionen bag CAG LOGINFLAM er at skabe et internationalt anerkendt center for LGI-forskning, som leverer fremragende forskningsresultater, uddannelse og innovation, der øger forståelsen af patologier forbundet med LGI og bidrager til at reducere den individuelle og samfundsmæssige byrde herved.

LGI ses i de fleste ikke-smitsomme sygdomme, fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, periodontitis, neurodegenerative sygdomme og kræf. Disse sygdomme er årsag til massive direkte og indirekte sundhedsudgifter, og LGI udgør således en betydelig samfundsmæssig byrde.

Dertil kommer, at traditionelle kroniske betændelsessygdomme som periodontitis, leddegigt, Sjögrensyndrom og systemisk lupus erythematosus samt uønskede bivirkninger ved behandling, bl.a. blodtransfusion og operation, også er forbundet med LGI. Det faktum, at disse sygdomme ofte deler betændelsesveje, og mange patienter lider af mere end en af disse sygdomme, tyder på, at behandling af én LGI-afhængig sygdom ligeledes kan have en positiv effekt på en anden LGI-afhængig sygdom.

Selvom LGI-forskning har tiltrukket sig en vis grad af opmærksomhed, er kun få forskningsresultater i dag implementeret i klinikken. Det skyldes til dels en overvejende interesse for traditionelle sygdomsspecifikke mekanismer og indgreb, fx diabetes- og lipidsænkende medicin, til dels troen på, at betændelsesmekanismer ofte er symptomer og ikke sygdomsagenser. Man er imidlertid ved at få øjnene op for, at vedvarende LGI, selv efter optimal traditionel behandling, udgør en tilbageværende betændelsesrisiko, samt at betændelse skaber og ikke blot er et symptom på sygdom.

CAG LOGINFLAM søger at bidrage med ny, klinisk relevant data om betydningen af LGI i sygdomme ved at anlægge en translationel tilgang baseret på et formaliseret samarbejde mellem grundforskere, kliniske specialister og epidemiologer. Ved at samle en række talentfulde forskere vil CAG LOGINFLAM skabe synergier, der fremmer kvalitetsbetonet LGI-forskning, undervisning, innovation og klinisk implementering.

Læs mere om CAG LOGINFLAM på www.loginflam.dk.

0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Institutter

Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist om CAG-projektet

”Med denne støtte sættes parodontitis ind i en sammenhæng med andre betændelsessygdomme, hvilket er en væsentlig ny tilgang til parodontitis. Det vil styrke forståelsen af, at sygdom det ene sted i kroppen kan påvirke andre dele af kroppen. Det understreger betydningen af at se på patienter som hele mennesker og kan medvirke til en forstærket tværfaglig indsats i det daglige kliniske arbejde”.

Læs mere på Tandlægeforeningens hjemmeside

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members