Skin Cancer Innovation Clinical Academic Group (SCIN)

Visionen bag CAG SCIN er at reducere forekomsten af hudkræft, sygeligheden som følge heraf og de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Formålet er at forbedre kvaliteten af og ligebehandling inden for patientpleje samt at levere et betydeligt bidrag til forskning, uddannelse og samfund gennem et konsolideret tværfagligt samarbejde med fokus på individuel risikovurdering, forebyggelse, præcisionsdiagnostik og personligt tilpasset behandling.

Inden for rammerne af det tværfaglige samarbejde vil CAG SCIN samle de dermatologiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt konsolidere det tværfaglige samarbejde med afdelinger for transplantation, plastikkirurgi og onkologi med henblik på at sikre ligebehandling for patienter med hudkræft.

Hudkræft er den mest almindeligt forekommende form for kræft i verden, og den stigende forekomst af hudkræft er lige nu højere end for alle andre kræfttyper tilsammen. Dagligt diagnosticeres omkring 100 danskere med hudkræft, og 40 procent heraf vil med tiden udvikle flere tumorer. På landsplan lider omkring 150.000 personer i dag af sygdommen. Det svarer til cirka tre procent af befolkningen, hvilket gør hudkræft til en endemisk sygdom. Eksponering for solstråler er den primære risikofaktor, hvad angår hudkræft, og trods en storstilet forebyggelsesindsats er forekomsten i Danmark steget til cirka 38.500 nye patienter om året. De udgifter, der er forbundet med hudkræft, er således betragtelige og vidner om betydelig sygelighed blandt patienter, en stor samfundsøkonomisk byrde og høj dødelighed blandt immunsvækkede befolkningsgrupper.

0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-formandskab