CAG Novel Strategies to Diagnose and Treat Bacterial Infections (BACINFECT)

CAG Novel strategies to diagnose and treat bacterial infections (BACINFECT) arbejder for at nedbringe dødlighed for patienter med infektionssygdomme gennem forbedret diagnostik og behandling.

For mange infektioner er det afgørende, at de opspores tidligt, diagnosticeres hurtigt og behandles korrekt for at komme infektionen til livs, inden den udvikler sig. Dette CAG-samarbejde belyser de underliggende årsager til fejlslagen diagnostik og terapi, som fører til udvikling af vedvarende infektioner og udpege de infektionsmarkører, der kan forudsige udfaldet af en infektion. CAG BACINFECT vil ligeledes udvikle forbedrede infektionsmodeller, der efterligner det væv, som infektionerne retter sig mod. Forskningen kobles til etablering af biobanker med kliniske isolater taget fra inficerede patienter, samt tilknyttede databaser med genomiske, fænotypiske og kliniske data.

Bakterielle infektioner bliver stadig sværere at behandle med antibiotika, og WHO forudsiger, at i løbet af få årtier vil infektionssygdomme udgøre en større risiko for vores sundhed end kræft. Det skyldes bl.a. den hurtige spredning af sygdomsfremkaldende bakterier på grund af høj international rejseaktivitet, udvikling af antibiotikaresistente bakterier, et stigende antal ældre og patienter med et svagt immunforsvar, samt folk med livsstilssygdomme som diabetes, fedme og rygning.

Det hævdes ofte, at måden at komme problemet med multiresistente bakterier til livs er at finde nye antibiotika til erstatning for dem, der ikke længere virker mod de resistente bakterier. Men problemet er meget mere komplekst. Ny forskning inden for antibiotikaresistens udført af bl.a. medlemmer af CAG BACINFECT dokumenterer, at der er mange grunde til, at infektioner ofte overlever behandling, og udvikler sig til vedvarende eller endda kroniske infektioner.

CAG BACINFECTs forskning udføres i et samspil af klinikere og forskere på tværs af universiteter og hospitaler. Kliniske problemer oversættes til biologiske spørgsmål, som kan adresseres og besvares for derefter at blive omdannet til kliniske løsninger til forbedring af diagnostik og terapi. Det stærke tværfaglige konsortium har ekspertise inden for klinisk- og molekylær mikrobiologi, cellebiologi, bioinformatik og særligt inden for relevante typer af bakterielle infektioner.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Medlemmer af BACINFECT sikrer, via deres undervisningsaktiviteter på universiteter og hospitaler, at ny viden udsprunget fra CAG’en integreres i undervisnings-curricula for prægraduate studerende. Ligeledes vil mere specialiseret forskningsviden blive formidlet til ph.d. og postdocs.

Nyheder fra CAG BACINFECT

0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members