Mød ph.d.-studerende Katrine Madsen fra CAG Novel Strategies to Diagnose and Treat Bacterial Infections (BACINFECT)

Mød ph.d.-studerende Katrine Madsen fra CAG Novel Strategies to Diagnose and Treat Bacterial Infections (BACINFECT)

CAG Novel Strategies to Diagnose and Treat Bacterial Infections (BACINFECT)

Ph.d.-studerende:

Katrine Madsen,
MSc Molecular Biomedicine,
ph.d.-studerende i CAG BACINFECT,
Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU, Lyngby og
Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Rigshospitalet

Foto af ph.d.-studerende Katrine Madsen

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“I mit ph.d.-projekt vil jeg sekventere tarm- og luftvejsmikrobiomer fra patienter med cystisk fibrose (CF). CF er den mest udbredte autosomal recessive arvelige sygdom i Danmark, og patienterne oplever store udfordringer med sejt slim, som fører til gentagne luftvejsinfektioner, nedsat lungekapacitet og livslang antibiotikabehandling. For nylig er en banebrydende behandling, kaldet modulatorbehandling, blevet introduceret, og den har revolutioneret patienternes helbred og livskvalitet ved at ændre saltbalancen i sekret og gøre det næsten normalt. Jeg vil undersøge, hvordan den nye behandling, som ikke er et antibiotikum, påvirker sammensætningen af bakterier i patienternes tarme og luftveje, og undersøge, om mikrobiomerne også påvirkes i positiv retning. Jeg vil benytte shotgun- sekventering, hvilket betyder, at vi vil kunne se på hele genomer for de tilstedeværende bakterier og også undersøge, hvorvidt særligt interessante persisterende bakterier måske forsvinder som følge af den nye behandling. Kortlægning og forståelse af mikrobiomerne efter modulatorbehandling kan være central for den videre behandling af personer med CF.”

 

Hvad betyder det at være en del af CAG?

“At være en del af CAG BACINFECT betyder, at jeg har muligheden for at arbejde sammen med folk på tværs af professioner. I mit ph.d.-projekt arbejder jeg tæt sammen en anden ph.d.-studerende – Maria – som er uddannet læge og også en del af CAG BACINFECT. Vores forskellige baggrunde er en stor styrke for projektet og giver os mulighed for at udnytte hinandens forskellige kompetencer og skabe det bedst mulige projekt.”

Katrine Madsen

 

15.03.2023

Middle page, MICROBIOME, Kontakt os, green bubbles on dark green backgroundCAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science Partners