Mød ph.d.-studerende Rikke Bjersand Sunde fra CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (MICROBIOME)

Mød ph.d.-studerende Rikke Bjersand Sunde fra CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (MICROBIOME)

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (Microbiome)

Ph.d.-studerende:
Læge og ph.d.studerende
Rikke Bjersand Sunde,
Slagelse Sygehus,
Børne- og Ungeafdelingen

Læge og ph.d.-studerende Rikke Bjersand Sunde fra CAG MICROBIOME.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Astma er inflammationssygdom i luftvejene og debuterer ofte i den tidlige barndom. Det er den mest almindelige kroniske sygdom hos børn og udgør en stor byrde for de børn, der rammes, for deres familier og for samfundet. Miljøfaktorer, som barnet eksponeres for i det tidlige liv, bidrager til udviklingen af børneastma. Vi ved allerede, at kolonisering i luftvejene hos nyfødte med bakterierne Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og/eller Moraxella catarrhalis øger risikoen for astma i de første 5 leveår, men der findes endnu ikke studier, som undersøger effekten af kolonisering over tid.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan kolonisering i luftvejene hos nyfødte med bakterierne Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og/eller Moraxella catarrhalis påvirker risikoen for astma gennem barndommen op til 18 år. Mit ph.d.-projekt er baseret på data fra mor-barn-kohorten COpenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood2000 (COPSAC2000), som er en højrisikokohorte bestående af 411 børn af mødre med astma.

Resultaterne fra mit ph.d.-projekt peger i retning af, at tidlig kolonisering i luftvejene øger risikoen for en særlig type af astma med tidlig debut, mange exacerbationer (astmaanfald) og øget niveau af eosinofile og TNF-α i blod, særligt i førskolealderen, og at effekten forsvinder inden 18 år, hvilket kan bidrage til at forstå, hvorfor mange børn vokser fra deres astma i løbet af barndommen”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Jeg er uddannet læge og er på vej til at specialisere mig som børnelæge. Det at dykke ned i et specifikt forskningsområde har været rigtig sjovt, men også udfordrende. Det at kunne samarbejde med mange forskellige specialer og hente inspiration og viden fra forskere med andre baggrunde end mig selv, har givet mig rigtigt meget faglig sparring igennem min tid som ph.d.-studerende. I sådan et samarbejde opstår der nogle rigtigt gode ideer, da vi ser emnet fra forskellige vinkler”.

Rikke Bjersand Sunde

 

06.03.2023

Download hæfte om de 18 CAGs i GCHSPCAG Bacinfect GCHSP