Kernen i GCHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper. De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde.

Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.

GCHSP har 18 CAGs, der arbejder inden for hvert deres behandlingsområde. Formandskabet i hver CAG er repræsenteret af professorer og læger fra både Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Øvrige CAG-medlemmer kommer fra partnerskabsorganisationerne såvel som andre organisationer på sundhedsområdet.