Om GCHSP

GCHSP arbejder for, at sundhedsvidenskabelige forskningsresultater hurtigere bliver anvendt ved behandling af patienter.

 

Det gør vi ved at fremme samarbejdet mellem topforskning, klinisk praksis og uddannelse inden for sundhed og medicin til gavn for patienter og samfund.

Three cog wheels, white on dark background, large

Et translationelt samarbejde og et partnerskab

Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) er et partnerskab mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden for klinisk og translationel sundhedsforskning, uddannelse og innovation.

Med et fælles strategisk fokus på offentlige sundhedstiltag fremmer og understøtter vi udvalgte områder for at skabe kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsnet.

Når forskningen og den kliniske hverdag rykker tættere sammen, medfører det et betydeligt løft af hospitalerne.

Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge GCHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere implementering af videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne.

Sådan udvælges en CAG – Internationalt bedømmelsespanel

Björn Gustafsson, dekan ved Faculty of Medicine and Health Sciences under Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) var formand for det internationale panel i perioden 2027-2023 og fortæller her om udvælgelsen af CAGs.

I Udvælgelsen af CAGs indhenter partnerskabet højt kvalificeret hjælp fra et internationalt bedømmelsespanel. Det internationale panel vurderer, om ansøgningerne til at blive CAG er CAG-kvalificerede og udvælger et antal ansøgere til interview.