Greater Copenhagen Health Sciences Partners er forankret på tværs af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor er det ledende repræsentanter fra de fire organisationer der udgør hhv. GCHSP Board of Partners og GCHSP Executive Board. Herudover er der en rådgivende gruppe, der består af CAG-forpersonerne fra de 18 Clinical Academic Groups. Du kan på denne side se, hvem der leder og koordinerer GCHSP og CAGs.

Board of Partners har den overordnede beslutningskompetence for udviklingen af partnerskabet GCHSP. I spidsen for Board of Partners sidder Region Sjællands koncerndirektør, Københavns Universitets rektor, Region Hovedstadens koncerndirektør og Danmarks Tekniske Universitets rektor.

 • Erik Jylling
  Erik Jylling Koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Henrik Ancher Sørensen
  Henrik Ancher Sørensen Konstitueret direktør, Data og udviklingsstøtte, Region Sjælland
 • Bente M. Stallknecht
  Bente M. Stallknecht Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Executive Board er ansvarlig for at sikre beslutnings- og ledelseskraft i GCHSP-samarbejdet. Forperson for Executive Board er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Forpersonen er fast medlem af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

 • Bente M. Stallknecht
  Bente M. Stallknecht Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Erik Jylling
  Erik Jylling Koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Henrik Ancher Sørensen
  Henrik Ancher Sørensen Konstitueret direktør, Data og udviklingsstøtte, Region Sjælland
 • Charlotte Hosbond
  Charlotte Hosbond Direktør for Center for Sundhed, Region Hovedstaden

CAG-forpersonerne på tværs af alle CAGs udgør tilsammen CAG-forpersongruppen. GCHSP’s direktør kan hente relevant faglig sparring og rådgivning i udviklingen af GCHSP hos CAG-forpersongruppen. CAG-forpersongruppen sekretariatsbetjenes af GCSHP-sekretariatet.

Hver CAG har en tilknyttet CAG-koordinator, som kan varetage både forsknings- og administrative opgaver inden for CAGen. Den faglige profil og opgaverne varierer fra den ene CAG til den anden.

GCHSP-sekretariatet varetager den daglige drift og udvikling af GCHSP.

 • Ruth Frikke-Schmidt
  Ruth Frikke-Schmidt Konstitueret direktør
 • Trine Middelbo
  Trine Middelbo Chefkonsulent

Begynd at skrive og tryk enter for at søge