Greater Copenhagen Health Sciences Partners er forankret på tværs af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor er det ledende repræsentanter fra de fire organisationer der udgør hhv. GCHSP Board of Partners og GCHSP Executive Board. Herudover er der et rådgivende organ, der består af CAG-formandskaberne fra de 18 Clinical Academic Groups. Du kan på denne side se, hvem der leder og koordinerer GCHSP og CAGs.

Board of Partners har den overordnede beslutningskompetence for udviklingen af partnerskabet GCHSP. I spidsen for Board of Partners sidder Region Sjællands administrerende direktør, Københavns Universitets rektor, Region Hovedstadens koncerndirektør og Danmarks Tekniske Universitets rektor.

 • Dorthe Crüger
  Dorthe Crüger Koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Bente M. Stallknecht
  Bente M. Stallknecht Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Executive Board er ansvarlig for at sikre beslutnings- og ledelseskraft i GCHSP-samarbejdet. Formand for Executive Board er direktøren for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og næstformand er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). De er begge faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

 • Bente M. Stallknecht
  Bente M. Stallknecht Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Dorthe Crüger
  Dorthe Crüger Koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Henrik Ancher Sørensen
  Henrik Ancher Sørensen Konstitueret direktør, Data og udviklingsstøtte, Region Sjælland
 • Charlotte Hosbond
  Charlotte Hosbond Direktør for Center for Sundhed, Region Hovedstaden

CAG-formandskaberne på tværs af alle CAGs fungerer sammen med direktøren for GCHSP som et Advisory Board for Executive Board. Advisory Board sekretariatsbetjenes af GCSHP-sekretariatet. Formålet er at sikre, at Executive Board kan hente relevant faglig sparring og rådgivning i udviklingen af GCHSP.

Hver CAG har en tilknyttet CAG-koordinator, som kan varetage både forsknings- og administrative opgaver inden for CAGen. Den faglige profil og opgaverne varierer fra den ene CAG til den anden.

Sekretariatet varetager den daglige drift og udvikling af GCHSP.

 • Trine Middelbo
  Trine Middelbo Chefkonsulent
 • Lola Lærke Larsen
  Lola Lærke Larsen Projektmedarbejder

Begynd at skrive og tryk enter for at søge