Board of partners (BoP)

Board of Partners har den overordnede beslutningskompetence for udviklingen af partnerskabet GCHSP. I spidsen for Board of Partners sidder Region Hovedstadens direktør, Region Sjællands administrerende direktør, Danmarks Tekniske Universitets rektor og Københavns Universitets rektor.

Executive Board

Executive Board er ansvarlig for at sikre beslutnings- og ledelseskraft i GCHSP-samarbejdet. Formand for Executive Board er direktøren for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og næstformand er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). De er begge faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

GCHSP sekretariatet

Direktøren udpeges af Board of Partners og støttes af sekretariatet, som varetager den daglige drift og udvikling af GCHSP.

  • Per Jørgensen
    Per Jørgensen Direktør
  • Nanna Tengstedt
    Nanna Tengstedt Sekretariatsleder
  • Pernille Hollerup Kommunikationsansvarlig

Advisory Board

CAG formandskaberne på tværs af alle CAGs fungerer sammen med direktøren for GCHSP som et Advisory Board for Executive Board. Advisory Board sekretariatsbetjenes af GCSHP-sekretariatet. Formålet er at sikre, at Executive Board kan hente relevant faglig sparring og rådgivning i udviklingen af GCHSP.

CAG koordinatorer

Hver CAG har en tilknyttet CAG koordinator, som kan varetage både forsknings- og administrative opgaver inden for CAG’en. Den faglige profil og opgaverne varierer fra den ene CAG til den anden.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge