Greater Copenhagen Health Sciences Partners er forankret på tværs af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor er det ledende repræsentanter fra de fire organisationer der udgør hhv. GCHSP Board of Partners og GCHSP Executive Board. Herudover er der et rådgivende organ, der består af CAG-formandskaberne fra de 18 Clinical Academic Groups. Du kan på denne side se, hvem der leder og kordinerer GCHSP og CAGs.

Board of Partners har den overordnede beslutningskompetence for udviklingen af partnerskabet GCHSP. I spidsen for Board of Partners sidder Region Hovedstadens direktør, Region Sjællands administrerende direktør, Danmarks Tekniske Universitets rektor og Københavns Universitets rektor.

Executive Board er ansvarlig for at sikre beslutnings- og ledelseskraft i GCHSP-samarbejdet. Formand for Executive Board er direktøren for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og næstformand er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). De er begge faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

Direktøren udpeges af Board of Partners og støttes af sekretariatet, som varetager den daglige drift og udvikling af GCHSP.

  • Per Jørgensen
    Per Jørgensen Direktør
  • Lola Lærke Larsen
    Lola Lærke Larsen Projektmedarbejder

CAG formandskaberne på tværs af alle CAGs fungerer sammen med direktøren for GCHSP som et Advisory Board for Executive Board. Advisory Board sekretariatsbetjenes af GCSHP-sekretariatet. Formålet er at sikre, at Executive Board kan hente relevant faglig sparring og rådgivning i udviklingen af GCHSP.

Hver CAG har en tilknyttet CAG koordinator, som kan varetage både forsknings- og administrative opgaver inden for CAG’en. Den faglige profil og opgaverne varierer fra den ene CAG til den anden.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge