CAG Personalised Oncological Surgery (POS)

CAG POS har til formål at reducere syge- og dødeligheden blandt patienter med ende- og tyktarmskræft. Visionen bag CAG POS er at kombinere klinisk forskning og grundforskning gennem personligt tilpasset behandling af patienter, der gennemgår onkologisk operation.

I Danmark bliver 5.000 patienter hvert år diagnosticeret med ende- og tyktarmskræft. Den samfundsøkonomiske byrde er således betragtelig, og følgesygdomme efter endt operation kan øge omkostningerne til det tredobbelte. Kun hver tredje patient med følgesygdomme er tilbage på arbejde inden for tre måneder, mens det samme kun gælder for hver anden patient uden følgesygdomme. Ligeledes er antallet af patienter, som aldrig kommer i arbejde igen, det dobbelte for patienter, der udvikler postoperative følgesygdomme. Kan man forhindre tilbagefald efter operation, vil det således reducere de samlede udgifter betragteligt.

I dag følger onkologisk og kirurgisk behandling af kræftpatienter standardiserede forløb. Selvom disse forløb følges langt hen ad vejen, og danske sygehuse tilbyder avanceret onkologisk, perioperativ og kirurgisk behandling, udvikler hver fjerde patient med ende- og tyktarmskræft følgesygdomme inden for en måned efter operation, mens hver tredje oplever sygdomstilbagefald. Eksisterende behandlingsstrategier er årsag til, at for mange patienter enten ikke modtager den rette kirurgiske eller onkologiske behandling eller udvikler følgesygdomme uden reelt at have gavn af behandlingen.

Der er tungtvejende beviser på, at personligt tilpasset behandling, som sikrer patienten den rette behandling på det rette tidspunkt, har stor betydning for følgesygdomsforebyggelse og sygdomstilbagefald efter endt operation.

CAG POS vil skabe en avanceret platform for klinisk forskning i personlig medicin inden for kirurgi gennem et samarbejde mellem grundforskere med speciale i big data, eksperter i translationelle laboratorieteknikker samt et tværfagligt team af eksperter, der repræsenterer samtlige faser i patientforløbet.

Nyheder CAG POS

0
Deltagere på tværs af hospitaler og universitet
0
Hospitaler
0
Institutter

Kontakt os

Hvis din henvendelse drejer sig om egne symptomer, sygehistorie og behandling skal du kontakte egen læge.

CAG-forpersoner

CAG-key members

  • Camilla Qvortrup Consultant, Department of Oncology, Rigshospitalet, The Capital Region of Denmark
  • Thomas Bjarnsholt Professor, Costerton Biofilm Center, The Faculty of Medical Sciences University of Copenhagen
  • Mef Nilbert Research director, Danish Cancer Society, Danish Cancer Society Research Center
  • Susanne Brix Pedersen Professor MSO, DTU Bioengineering, Department of Biotechnology and Biomedicine, PSB-Disease Systems Immunology, Technical University of Denmark
  • Thor Theander Professor, Center for medical Parasitology, Department of Immunology and Microbiology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
  • Thomas Litman Professor, DMSc Department of Immunology and Microbiology (ISIM), University of Copenhagen