CAG-modellen virker! Se meget mere i ekstern evaluering af GCHSP-initiativet

Translationel forskning har gode betingelser i

Greater Copenhagen Health Science Partners

IRIS Group har evalueret aktiviteter og organisering, umiddelbare resultater samt outcome og impact og har vurderet, at

  • CAGs markant har styrket samarbejdsrelationerne
  • CAGs i høj grad fremmer translationel forskning
  • GCHSP-projektet gør uddannelser mere praksisnære og bidrager til kompetenceløft
  • impact i klinisk praksis tager tid
  • GCHSP kan få en betydelig effekt på life science-sektoren
  • GCHSP er godt administreret, men at den ledelsesmæssige opbakning kan styrkes.

Læs IRIS Groups anbefalinger samt evalueringen af GCHSP i sin helhed hér: Evaluering af Greater Copenhagen Health Science Partners, IRIS Group.

Greater Copenhagen Health Science Partners – GCHSP – er i perioden august-oktober 2022 blevet eksternt evalueret af konsulentfirmaet IRIS Group. Evalueringen er på møde den 3. marts 2023 blevet godkendt af GHCSP’s Executive Board og er nu offentligt tilgængelig.

Med udgangspunkt i interviews af udvalgte CAG-formandskaber fra repræsentative CAGs samt centrale medlemmer af Executive Board på tværs af de fire partnerorganisationer – Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, DTU – er GCHSP-initiativets impact på den translationelle forskning blevet undersøgt, og disse indsigter indgår nu i Executive Boards drøftelser om en fortsættelse af initiativet.

Mandag den 6. marts 2023

GCHSP-sekretariatet

CAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science PartnersMiddle page, MICROBIOME, Kontakt os, green bubbles on dark green background