Mød ph.d. Lasse Andersson Kvich fra CAG Personalised Oncological Surgery (POS)

Mød ph.d. Lasse Andersson Kvich, tidligere ph.d.-studerende fra CAG Personalised Oncological Surgery (POS)

CAG Personalised Oncological Surgery (POS)

Ph.d. Lasse Andersson Kvich
Center for Surgical Science (CSS),
Kirurgisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital &
Costerton Biofilm Center,
Institut for Immunologi og Mikrobiologi,
Københavns Universitet

Ph.d. Lasse Andersson Kvich tilknyttet CAG POS

Hvad omhandlede dit ph.d.-projekt?

“Mit ph.d.-projekt omhandlede karakterisering af bakteriers rolle og indvirkning på tumor-mikromiljøet i tarmen hos patienter med tyk- og endetarmskræft.

Vi ved, at tilstedeværelsen af specifikke bakterier er associeret med bl.a. resistens over for kemoterapi og forværring af patientforløbet. En karakteristik af bakterierne og en bedre forståelse af deres rolle ved tyktarmskræft vil derfor kunne forbedre den nuværende onkologiske behandling.

I ph.d.-projektet anvendtes avancerede mikroskopimetoder til at visualisere specifikke bakterier direkte i vævet. Metoden hedder FISH (Fluorescence in situ Hybridization), og analyse af prøverne foregik på Costerton Biofilm Center og udførtes på tarmvæv fra patienter med og uden tarmkræft fra Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Resultaterne blev sammenholdt med andre metoder, herunder transkriptionsanalyser, for at bestemme, om bakterierne påvirker de omkringliggende celler ift. deres ekspression af gener, eller om de påvirker rekrutteringen og infiltrering af specifikke immunceller i tumor-mikromiljøet.”

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Jeg er oprindelig uddannet bioanalytiker og har efterfølgende læst en sundhedsfaglig kandidatuddannelse. Denne kombination af uddannelse var skræddersyet til efterfølgende at indgå i et tværfagligt samarbejde – basalforskningen på Costerton Biofilm Center og klinisk forskning på Kirurgisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshospital i Køge.

I CAG POS kunne jeg således kombinere min tekniske og kliniske viden i det samme projekt. Sparringen af viden mellem de forskellige fag har rykket på vores fælles forståelse, da det personligt har givet en værdifuld viden om hverdagen på et hospital, samt måden hvorpå prøver indsamles, transporteres og behandles, hvilket har stor betydning for analysering og tolkning af de endelige resultater.

Herudover har implementering af mikrobiologi til det kliniske billede givet forskerne på Kirurgisk Afdeling en ny vinkel på mulige patologiske mekanismer, som giver grobund for fremtidige tværfaglige studier. Fremadrettet forventer vi at implementere FISH-metoden på hospital således, at alle patienter, der diagnosticeres med tarmkræft, får undersøgt tilstedeværelsen af de specifikke bakterietyper. Så helt konkret har det været et meget succesfuldt samarbejde, hvor basalforskning er udmundet i klinisk implementering til afklaring af bakteriers rolle i tyk- og endetarmskræft.”

Lasse Andersson Kvich

 

30.03.2023

CAG Center for EndotheliomicsCAG om astma og inflammatoriske sygdomme - CHSP