Mød ph.d.-studerende Julie N. Kyvsgaard fra CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (MICROBIOME)

Mød ph.d.-studerende Julie N. Kyvsgaard fra CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (MICROBIOME)

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention (MICROBIOME)

Ph.d.-studerende:
Læge Julie Nyholm Kyvsgaard

Ph.d.-studerende Julie Kyvsgaard, CAG MICROBIOME

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Ca. 20 pct. af alle børn i førskolealderen udvikler astmatisk bronkitis, hvoraf cirka halvdelen har astma i skolealderen, og dermed repræsenterer astma den mest almindelige kroniske sygdom hos børn.

I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt hvordan risikofaktorer for astmaudvikling påvirker sygdomsbyrden af astmalignende symptomer i den tidlige barndom, og om disse har et aldersspecifikt mønster. Studiet er udført på data fra mor-barn-kohorten COpenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood2010 (COPSAC2010), som er populationsbaseret og består af 700 børn.

Vi fandt, at drenge, lav fødselsvægt, mors astma, lav gestationsalder, høj polygenetisk risikoscore for astmaanfald og en specifik luftvejsimmunologisk profil hos den nyfødte er associeret med en højere byrde af astmalignede symptomer i de 3 første leveår. Desuden fandt vi, at lav fødselsvægt, mors astma, præterm fødsel og kejsersnit alle var risikofaktorer med stigende påvirkning, jo højere barnets alder var, hvorimod det at have søskende ved fødslen kun havde en effekt på byrden i det første leveår.

Dette studie bidrager til en bedre forståelse af hvilke genetiske og miljømæssige risikofaktorer, der har betydning for hvor mange astmalignende symptomer barnet oplever i den tidlige barndom. Baseret på resultaterne har vi lavet en risikofaktorscore for barnets forventede sygdomsbyrde, som i fremtiden vil kunne udnyttes i klinikken til at give forældre til børn med astma en mere personaliseret prognose og dermed bedre behandling.

Derudover har vi undersøgt, om de identificerede risikofaktorer for astmalignende symptomer er helt eller delvis forklaret gennem en øget infektionstilbøjelighed hos barnet, idet størstedelen af de astmalignende symptomer i den tidlige barndom trigges af øvre luftvejsinfektioner. Vi finder, at risikofaktorerne: mors astma, antibiotika under graviditeten, søskende ved fødslen, den polygenetiske risikoscore for astmaanfald, samt den nyfødtes luftvejsimmunologiske profilassociation til en højere byrde af astmalignende symptomer delvis skyldes en øget infektionstilbøjelighed, hvorimod det at være dreng, have lav fødselsvægt, have lav gestationsalder og mors antibiotikaforbrug efter fødsel ikke kan forklares gennem dette”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Jeg er uddannet læge, og jeg har et mål om at blive speciallæge i pædiatri. Derudover har jeg et stort ønske om at kunne kombinere livet som kliniker med forskning fremadrettet. Jeg sætter stor pris på at have haft 3 år med fuldt fokus på at forske i børneastma. Jeg har lært utroligt meget af det tværfaglige samarbejde med forskere med mange forskellige baggrunde”.

Julie Nyholm Kyvsgaard

 

17.04.2023

CAG POS_ Greater Copenhagen Health Science PartnersArtrose CAG ROAD om slidgigt