Fire nye medlemmer i excellent forskningsfamilie

Forskningspartnerskabet GCHSP har udnævnt fire nye Clinical Academic Groups.

Deres excellente forskning skal bidrage til at løse alvorlige sundhedsudfordringer for skrøbelige ældre, overvægtige og psykiatriske patienter – samt vise vejen for en bedre brug af biologiske data.

Familien af excellente Clinical Academic Groups (CAG) vokser nu fra 18 til 22. I et  stærkt ansøgerfelt har Executive Board i forskningspartnerskabet Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) valgt fire nye CAG’er, der skal tackle nogle helt aktuelle sundhedsudfordringer til gavn for en bred gruppe af patienter.

Fælles for de fire nye CAG’er er, at de til fulde lever op til kriterierne om, at forskningsgrupperne skal være excellente, at forskningen skal have direkte betydning i klinikken, og at CAG’en skal bidrage til visionær uddannelse og opkvalificering. De fire nyudnævnte CAG’er er:

 1. Varig sundhed i behandlingen af svær overvægt.
  Navn: CAG Sustainable Health Improvements Following Obesity Treatment
  Chair: Professor Professor Signe Torekov, Københavns Universitet.
  Vice-Chair: Overlæge Kirstine Nyvold Bojsen-Møller, Amager-Hvidovre Hospital og lektor, Københavns Universitet.
 2. Præcisionsmedicin i psykiatrien
  Navn: CAG Precision Psychiatry
  Chair: Overlæge Michael Eriksen Benros, Region Hovedstadens Psykiatri og klinisk professor, Københavns Universitet.
  Vice-Chair: Professor Simon Rasmussen, Københavns Universitet.
 3. Skrøbelig alderdom
  Navn: CAG Fighting Frailty in Aging: Biological, Clinical and Social Aspects
  Chair: Overlæge Charlotte Suetta, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og klinisk professor, Københavns Universitet.
  Vice-Chair: Professor Jørn Wulff Helge, Københavns Universitet.
 4. Bedre brug af biologiske data
  Navn: CAG Clinical Bioinformatics
  Chair: Lektor Lars Rønn Olsen, DTU.
  Vice-Chair: Head of Bioinformatics Frederik Otzen Bagger, Rigshospitalet.

GCHSP er et partnerskab mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden og har til formål at fremme excellent forskning og nyttiggørelse, så vigtige forskningsresultater hurtigere kommer patienter til gavn.

I år modtog GCHSP i alt 20 ansøgninger fra forskergrupper på tværs af de fire organisationer. Et internationalt panel har nomineret og GCHSP bestyrelsen har udpeget de fire CAGs, fortæller direktør for GCHSP, professor Ruth Frikke-Schmidt.

 • Vi er meget glade for den store interesse og de mange spændende ansøgninger. Jeg noterer mig, at de valgte CAG’er imødekommer presserende udfordringer for vores sundhedsvæsen. Vi tror på, at et styrket forskningssamarbejde som vores kan blive afgørende for at løse aktuelle og fremtidige udfordringer, siger Ruth Frikke-Schmidt.

Hun fremhæver, at der er stor national og international interesse for GCHSP.

 • Jeg vil gerne takke ansøgerne for deres store arbejde og vores Executive Board for deres uvurderlige støtte i arbejdet med at etablere en forskningsstruktur på tværs af fire partnerorganisationer, siger Ruth Frikke-Schmidt.

GCHSP Call 2025 offentliggøres i oktober 2024 med ansøgningsfrist i marts 2025.

Fakta:

Greater Copenhagen Health Science Partners

Region Hovedstaden, Københavns Universitet, DTU og Region Sjælland lancerede i 2020 det ambitiøse sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab, Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP).

Med de fire nye forskningsgrupper driver partnerskabet nu 22 forskellige Clinical Academic Groups (CAG), som skal løfte forskning og uddannelse i Østdanmark med nationalt og internationalt udsyn.

Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde, hurtigere implementering af resultater og en evne til at tiltrække eksterne forskningsmidler. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universiteter og på regionens hospitaler.

Læs mere om forskningspartnerskabet og de 22 CAG’er på GCHSP’s hjemmeside: https://gchsp.dk/

Martin WiinbergKonstitueret direktør for GCHSP Ruth Frikke-Schmidt, professor, overlæge, dr. med.