Ph.d.-studerende Simon Majormoen Bruhn fra CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Mød ph.d.-studerende Simon Majormoen Bruhn fra

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Ph.d.-studerende:
Simon Majormoen Bruhn,
fysioterapeut, cand.scient. i idræt og sundhed, ph.d.-studerende,
Ortopædkirurgisk Afdeling,
Hvidovre Hospital.

Simon Majormoen Bruhn

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Der findes et stort udvalg af behandlinger for slidgigt i knæet (knæartrose), men ofte modtager patienterne desværre ikke den anbefalede behandling. I stedet modtager mange patienter behandlinger, der ikke er i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer.

Ph.d.-projektet skal forsøge at forbedre forståelsen for de mange forskellige behandlingsforløb, som patienter med knæartrose gennemgår, og dermed være med til at optimere patienternes behandlingsforløb. Dette gøres ved:

  1. At kortlægge behandlingsforløbene for knæartrose
  2. At beskrive karakteristika for patienter, der gennemgår forskellige  behandlingsforløb
  3. At udvikle modeller, der kan forudsige den patientrapporterede  vurdering af gode og dårlige behandlingsresultater
  4. At undersøge patienternes oplevelser og overvejelser om, hvordan beslutninger om valg af behandling for knæartrose tages, og om patienterne har holdninger/forventninger eller erfaringer, der kan påvirke behandlingsvalget og -forløbet”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“At være en del af CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD) giver mulighed for at sparre med ph.d.-studerende inden for samme forskningsområde og samarbejde med forskere på tværs af faggrupper og sektorer. På den måde kan forskningen gøres mere relevant for patienten, da forskningssamarbejdet afspejler det kliniske samarbejde i sundhedsvæsenet, hvor man er afhængig af flere sektorer og faggruppers kvalifikationer og viden for at kunne skabe betingelser for de bedste behandlingstilbud. Med CAG ROAD-samarbejdet bliver man inspireret til at udvide sin horisont og tænke sin egen faglighed og forskning ind i en større kontekst”.

Simon Majormoen Bruhn

 

13.09.2022

CAG Brain and Technology - BAT-CAGDownload hæfte om de 18 CAGs i GCHSP