GCHSP finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Tilsammen har de bevilliget 41.4 mio. kr. i perioden 2019 – 2023 og der er bevilget yderligere 40 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Hver CAG modtager 1. 5 mio. kr. til forskningsfaciliterende aktiviteter samt 1.5 mio. kr. til delvis finansiering af tre ph.d./post.docs. Det betyder, at CAG’en selv skal rejse finansiering til at dække den resterende udgift til ph.d.-studerende/post.doc.

GCHSP forventer at CAG-konstruktionen herefter vil tiltrække yderligere ekstern finansiering. GCHSP arbejder strategisk for at styrke samarbejdet med flere store fonde og EU samt for at øge kendskabet til CAG konstruktionen.

Kan de 450.000 kr. om året til indskrivning af tre ph.d.-studerende deles op?

Hvis CAG-formandskabet anser det hensigtsmæssigt, kan de tildelte midler til ph.d.-indskrivning opdeles i mindre dele og give mulighed for et mindre bidrag til flere ph.d.-studerende. Ønskes dette, skal det aftales med GCHSP-sekretariatet forud.

 

Hvad kan bevillingen på 1 million anvendes til?

De midler som den enkelte CAG modtager, er primært tiltænkt at igangsætte grundlæggende faglige samarbejdstiltag, som udgør CAG’ens kerne. Det betyder, at pengene som udgangspunkt kan bruges til det, som CAG-formandskabet finder hensigtsmæssigt for at sikre en succesfuld etablering af CAG’en. Det er hensigten, at den enkelte CAG efterfølgende bliver i stand til at tiltrække en høj grad af ekstern finansiering som bidrag til at drive forskning, uddannelse og kliniske aktiviteter.

 

Hvor kan de ph.d. studerende indskrives?

De ph.d.-studerende skal som udgangspunkt indskrives på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet eller på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

 

Hvordan udbetales bevillingen?

Hvis din gruppe udnævnes CAG vil du umiddelbart efter offentliggørelsen modtage en bevillingsskrivelse fra GCHSP, hvori praksis for bevillingen står beskrevet. Bevillingen bliver efter aftale med de enkelte CAG-formandskaber overflyttet til en af CAG-formændenes konto ved enten Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet. CAG-formanskabet skal løbende holde direktøren for GCHSP orienteret om, hvad bevillingen anvendes til samt hvordan fremdrift er i CAG’en.