CAG-Endotheliomics hjælper i kampen mod COVID-19

Skader på kroppens vigtigste organer reduceres markant hos COVID-19 patienter i respiratorbehandling, hvis de får lægemidlet prostacyclin. Det viser nyt studie fra Rigshospitalet ledet af formand for CAG-Endotheliomics og professor Pär Johansson.

 

“Vi fandt, at de patienter som fik prostacyklin samlet fik bedre funktion af deres vigtigste organer og bedre overlevelse. Der er stadig mange patienter med COVID-19 indlagt på intensivafdelinger i hele verden. Vi er glade for, at der nu ser ud til at være mulighed for, at de kan få bedre behandlingsmuligheder”, siger Pär I Johansson.

 

Dødeligheden halveret

COVID-19-patienter med behov for respiratorbehandling har en dødelighed på cirka 50%, og der findes kun få hjælpsomme behandlingsmuligheder. Men nye
forskningsresultater tyder nu på, at et velkendt lægemiddel, som allerede anvendes på hospitalerne, kan give patienterne et betydelig mere skånsomt forløb.
En forskningsgruppe ledet af professor Pär I Johansson fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet har undersøgt, om stoffet prostacyklin kan hjælpe patienterne ved at reducere skader i endothelcellerne, som beklæder indersiden af blodkarrene. I alt 80 patienter på intensivafdelinger i Region Hovedstaden medvirkede i forsøget – halvdelen fik lægemidlet, mens den anden
halvdel var kontrolgruppe og fik saltvand. De patienter, som fik tre døgns prostacyklin behandling, fik samlet set betydelig mindre skader på kroppens vigtigste organer såsom hjerte, lunger, lever og nyrer under indlæggelsen på intensivafdeling. Derudover var dødeligheden halveret fra 44% i kontrolgruppen til 22% i den gruppe, som fik prostacyklin. Resultaterne i forhold til dødelighed er dog ikke statistisk signifikante, da der var tale om et lille studie.

Fakta om studiet

  • Studiets officielle titel er: 72-hour infusion of Ilomedin in mechanically ventilated patients with SARS-CoV-2 infection and severe endotheliopathy– the randomised, multicentre, placebo-controlled COMBAT COVID-19 trial
  • Studiet undersøgte effekt og sikkerhed ved infusion af iloprost (prostacyclin) sammenlignet med placebo (saltvand) hos i alt 80 patienter, der var indlagt på intensivafdelingerne på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital i perioden 15.juni 2020 til 25.januar 2021
  • Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet: “American Journal of Respira-tory and Critical Care Medicine”
  • Studiet er støttet med 3 mio. kr. fra Innovationsfondens Grand Solutions – Covid-19.

 

Se den fulde pressemeddelelse fra Region Hovedstaden her

 

Barn modtager mfr-vaccine - store bevillinger til forskning i børneinfektionerHvad kan man selv gøre, hvis man får slidgigt?