Når CAG’en er udnævnt, går medlemmerne i gang med at dele viden og netværk – CAG ROAD har igangsat et ambitiøst samarbejde for at give artrosepatienter et bedre liv

De arbejder alle for at gøre tilværelsen mere tålelig for patienter med artrose (slidgigt). De bidrager med viden fra hver deres fagområde og bringer den nyeste viden i spil. Det er opskriften på, hvordan det ambitiøse tværgående forskningssamarbejde CAG ROAD kaster sig ud i at realisere en fælles vision og sætte deres aftryk på fremtidens forskning og behandling på artroseområdet.

Etablering af et stærkt forskningssamarbejde gennem deling af viden og netværk

Der er flere måder at starte CAG på, men grundlæggende handler det om, at medlemmerne i CAG’en finder ud af, hvad de hver især kan bidrage med og hvor og hvordan de kan skabe nye samarbejder på tværs.

Det var netop øvelsen, da CAG ROAD den 7. december 2019 inviterede deres CAG-medlemmer til et start-up-symposium i Mærsk Tårnet i København.

CAG-medlemmerne og associerede der alle arbejder for at lette osteoartrosepatienternes smertegener, præsenterede deres arbejde og resultater inden for osteoartroseområdet. De delte deres perspektiver og overvejelser om, hvilke behov de hver især ser inden for artrose og hvordan CAG’en kan løfte disse.

Til stede var både forskere, klinikere, praktiserende læger, dyrlæger, fysioterapeuter, dataloger og en sundhedsøkonom. Alle besidder de en vigtig viden om de sundhedsmæssige udfordringer, der relaterer sig til osteoartrose. Interessen var derfor stor uanset om tilgangen var kirurgi, sundhedsdata, machine learning, biomarkere eller betydningen af socioøkonomiske forhold.

Indsigt i nyeste resultater på tværs af specialer

Per Hølmich er professor i ortopædkirurgi på Hvidovre Hospital og key member i CAG ROAD.

Per Hølmich - key member i CAG ROAD

”Ideen er, at vi skal etablere et forsknings- og udviklingssamarbejde. Og for at gøre det skal man vide noget om, hvad de andre går og laver.

Vi er jo sammensat på tværs af både af hospitalspecialer med reumatologer, ortopædkirurger og fysioterapeuter, og så er der almen medicinere og grundforskere.

Hos os er vi ortopædkirurger, og har normalt at gøre med skruer og skinner. Så netop det med at se på biologien bag det vi gør kirurgisk og det vi ikke skal gøre noget ved kirurgisk, det synes jeg er spændende.

Blandt de andre deltagere kan jeg finde nogle samarbejdspartnere. Sammen kan vi udvikle projekter, hvor vi anvender hinandens måleredskaber.”

 

Susan Weng Larsen er lektor på Institut for Farmaci på Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet og key member i CAG ROAD.

Susan Weng Larsen - Key member i CAG ROAD

”Indblikket i de andres fagområder giver nogle interessante aspekter i forhold til min egen forskning og muligheder for tværfagligt samarbejde.

I min forskning er jeg ikke selv i kontakt med patienterne, derfor er det rigtigt interessant at få viden fra klinikken og det patientnære arbejde.

I CAG-gruppen får jeg indsigt i de nyeste resultater fra igangværende undersøgelser og forskningsprojekter.”

 

 

Anders Troelsen er formand for CAG ROAD. Han er professor og overlæge og arbejder til dagligt på Hvidovre Hospital med artrosepatienter.Anders Troelsen, CAG formand CAG ROAD, professor og overlæge

”I et CAG netværk som vores, er det påkrævet, at vi lærer hinanden at kende både fagligt og personligt, så vi kan starte en oprigtig integration af forskningsfelter fra idestadie til metode og udførsel.

Vi har hver især kompetencer og metoder, som de andre ikke har. Det gør det muligt at løfte forskningen og dermed også behandlingen af patienterne til et højere niveau. Og det er netop det, der skal til, for at skabe et varigt integreret samarbejde som spænder fra basal til klinisk forskning.

Det var formålet med vores symposium, og det synes jeg, vi lykkedes med. Det var meget inspirerende og gav en masse ideer til det fremadrettede arbejde. Vi oplevede høj grad af samhørighed og fælles interesse for CAG-projektet.

Næste skridt er, at starte arbejdet med at bygge et fælles projekt, som bliver en langsigtet forskningsstrategisk satsning. Derudover er planen, at vi næste gang om ca. 1 år afholder et symposium med eksterne deltagere. Fokus vil der være på state-of-the-art om artrose, til alle interesserede.”

Fælles retning

Ved at knytte de forskellige kompetencer og forskningsmiljøer sammen i et tværfagligt samarbejde, sikrer en CAG en mere direkte sammenhæng mellem forskningen og den behandling, man kan tilbyde patienterne. Gevinsten ved at arbejde tæt sammen på tværs af forskellige kompetencer og fagligheder er, at mange behandlinger kan løftes til et andet niveau, end hvis specialerne arbejder hver for sig.

Ved at samle specialerne vil CAG ROAD sikre, at den basale forskning bliver omsat til ny indsigt i, hvorfor artrose opstår, samt konkrete forbedringer inden for både forebyggelse, behandling og rehabilitering til gavn for patienterne.

Om CAG ROAD

CAG ROAD ’Research OsteoArthritis Denmark – Prevention and treatment through the lifespan of patients’ er blandt de fire CAGs, der i sommeren 2018 blev udpeget af et internationalt bedømmelsespanel i Greater Copenhagen Health Science Partners.

CAG ROAD arbejder for at finde frem til, hvilken behandling der er den bedste for den enkelte patient med artrose.

CAG formand Anders Troelsen og CAG næstformand Stine Jacobsen står i spidsen for det ambitiøse tværfaglige forskningssamarbejde, som skal give mennesker med folkesygdommen artrose et bedre liv.

CAG medlemmerne og deres netværk repræsenterer et bredt spektrum af specialer, bl.a. ortopædkirurger, fysioterapeuter, en dyrlæge, en sundhedsøkonom, en farmaceut og en speciallæge i almen medicin.

CAG ROAD har også Gigtforeningen med som partner. Foreningen bidrager med sin omfattende viden om patientperspektivet.

Læs mere om CAG ROAD

CAG opdager ny hjertesygdomStor bevilling til CAGci og Inge Marie Svane