Stor finanslovsbevilling til CAGcis Inge Marie Svane 

Professor og centerleder Inge Marie Svane ved CCIT-DK på Herlev og Gentofte Hospital har modtaget en stor finanslovsbevilling på 16,5 millioner kr. Bevillingen skal bruges til forskning i immunterapi, herunder til projekter som også indgår i CAGci-samarbejdet.  

Pengene skal blandt andet gå til at styrke forskning i langtids- og senfølger ved immunterapi og til at afsøge nye typer af immunterapi til patienter, der ikke har gavn af nuværende tilbud.

Immunterapi er et hastigt voksende felt inden for kræftbehandlingen

Immunsystemets evne til at genkende og dræbe kræftceller har på få år givet et stort gennembrud i behandlingen af kræft, og de nye muligheder for behandling betyder, at man fremover kan forvente, at langt flere med kræft – også med spredning af kræft – bliver kræftoverlevere.

”Den hurtige implementering af nye immunterapier har efterladt lægerne med presserende spørgsmål og udfordringer i forhold til bivirkninger og resistens over for immunterapi. Den overordnede ambition for CCIT’s nationale initiativ, som støttes med denne bevilling, er at omsætte udfordringerne til evidensbaserede kliniske løsninger”, siger Inge Marie.

Midlerne fra bevillingen går til:

  • kliniske forsøg til udvikling af evidensbaseret bivirkningshåndtering
  • indsamling af fase 4 real-life data om bivirkninger og effekt af immunterapi via etablering af nationale databaser
  • afdækning af biomarkører til at guide individualiseret behandling
  • afsøgning af nye typer af immunterapi til patienter, der ikke har gavn af nuværende tilbud, samt forsøg med at øge immunaktivering under immunterapi ved brug af struktureret fysisk motion.

Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside

Læs mere om CAG in immunotherapy (CAGci)

CAG ROAD igangsætter CAG med symposiumCAG-ledelse og sundhedsfoskning på tværs