360 graders state-of-the-art-symposium om slidgigt samler behandlere af knæartrose om fælles hjertesag

Med det første store uddannelsesudspil fra CAG ROAD tiltrak samarbejdet om artrose (slidgigt) 350 fagprofessionelle inden for behandlingsområdet. De mange behandlere heriblandt fysioterapeuter, læger og sygeplejersker kom for at tage del i sidste nye viden inden for artrose samt deltage i debatten om, hvordan man bedst hjælper patienter, der lider af slidgigt.

”Ud fra de tilbagemeldinger vi allerede har fået fra deltagerne, ser det ud til at sprede sig som ringe i vandet, når deltagerne deler dagens viden og deres efterfølgende refleksioner med deres kolleger”, fortæller professor og læge Anders Troelsen, som er formand for CAG ROAD og leder af forskningsenheden Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH) på Hvidovre Hospital.

Han tilføjer: ”Ved at videreformidle den nyeste evidensbaserede viden på området, kan vi være med til at sørge for, at praksis udføres på baggrund af nyeste viden. Hvis vi med de mange oplæg har givet stof til eftertanke, har fået deltagerne til at sætte det i relation til deres dagligdag i praksis og de efterfølgende kan dele og diskutere deres nye viden med kolleger, så har symposiet haft stor impact på netop praksis – og ikke kun for de fremmødte, men for mange der arbejder med knæartrose.”

CAG ROAD er navnet på GCHSP-samarbejdet inden for forskning og behandling i artrose. Det overordnede formål med symposiet var at formidle state-of-the-art inden for moderne behandling af knæartrose til behandlere af knæartrose.

Dagen blev skudt i gang med en debat med formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach om de samfundsmæssige perspektiver for artrosebehandling og fokus på forskning i regionerne.Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg - Karin Friis Bach

CAGs er en meget prioriteret satsning og CAG ROAD er et godt eksempel på en af de CAGs

Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach

I forbindelse med en kommende ny sundhedsaftale nævnte formanden: ”Mange har sygdommen og skal i behandling. Men vi skal først og fremmest hjælpe folk til at kunne tage vare på dem selv. Noget kan sygehusene hjælpe med og noget skal varetages i kommunerne. Hun adresserede ligeledes de mange instanser, som man gennem et behandlingsforløb møder som artrosepatient og medgav at det skal fungere bedre end det gør i dag. Til spørgsmålet om regionernes fokus på forskning i store sygdomsområder som artrose, svarede formanden: ”CAGs er en meget prioriteret satsning og CAG ROAD er et godt eksempel på en af de CAGs.”

Anne Møller - Læge og forsker - oplæg om udfordringer i primærsektoren

De mange fagpersoner, der var mødt op, kom for at høre det tunge panel af eksperter fortælle om artrose. En af eksperterne var praktiserende læge og postdoc, Anne Møller, som fortalte om udfordringer i primærsektoren.

”Et af formålene med CAG’en er at uddanne vores kollegaer og dele vores viden. Derfor er det dejligt, at der er kommet så mange i dag. Udfordringen er, hvordan vi implementerer viden ud i hverdagen og får folk til at anvende den evidens, der er. Det er enormt vigtigt, at vores samarbejdspartenere ved noget om, hvilken viden vi sidder med, det vi ikke ved og hvilken viden de selv sidder med.”

En faggruppe der var mødt talrigt op for netop at høre om den viden, var fysioterapeuter fra hele landet. Heriblandt var fysioterapeut Mette Bangshof Engmose, som til daglig arbejder i Hørsholm Kommune.

Mette Banghof - fysioterapeut i Hørsholm Kommune

”Jeg er her for at blive opdateret på den sidste nye viden inden for knæartrose. Oplæggene har været virkelig gode og området bliver belyst fra mange vinkler. Jeg fandt især den del, der omhandlede stamceller interessant, da det er noget nyt i forhold til alt det, som jeg godt ved. Hos os gør vi en stor indsats for artrosepatienter og har stor efterspørgsel for på vores GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), som der også blev talt om i dag.

Det er spændende at høre mere uddybende om, hvorfor vi træner patienterne. Som fysioterapeut i en kommune, synes jeg, det er interessant, om det tilbud vil har til vores borgere, det er det, de skal tilbydes eller om der skal ændres noget i det.

Fysioterapeut, Peter Bahl

Også fysioterapeut Peter Bahl fra Roskilde Kommune var mødt op for at blive klogere på hans arbejde med artroseramte patienter.

Peter Bahl - fysioterapeut i Roskilde Kommune”Jeg arbejder med genoptræning, og deltager for at få noget baggrundsviden om evidensen bag det vi gør. Det er spændende at høre mere uddybende om, hvorfor vi træner patienterne. Som fysioterapeut i en kommune, synes jeg, det er interessant, om det tilbud vil har til vores borgere, det er det, de skal tilbydes eller om der skal ændres noget i det.

Ud over fysioterapeuter deltog også læger og forskere. En af dem var læge og phd’studerende på Herlev og Gentofte Hospital, Anne Mørup-Petersen.

Anne Mørup-Petersen - læge og ph.d.-studerende Herlev og Gentofte Hospital

”Jeg kommer for at få et helhedsbillede og state-of-the art inden for området. Det er godt at blive opdateret på alle dele af behandlingen. Jeg synes, det har været godt at se de forskellige faggrupper tale sammen – både fysioterapeuter og kiruger. Vi er jo ikke altid enige om behandlingskriterier og hvor syge patienterne er, og det skaber en mulighed for konflikt. Jeg håber, dette samarbejde øger forståelsen mellem faggrupperne.”

Set fra et forskningsmæssigt synspunkt er det nyt, at man har struktureret sig så målrettet

MD, ph.d., Allan Villadsen

Allan Villadsen - Ortopædkirurg og Cand. Med.

Også ortopædkirurg, Cand. Med. Allan Villadsen var meget tilfreds med CAG-samarbejdet og dagens initiativ.

”Set fra et forskningsmæssigt synspunkt er det nyt, at man har struktureret sig så målrettet. Som behandlere støder vi på de samme patienter, men vi ser tingene fra forskellige vinkler og vi kan bidrage med forskellige ting. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt med et tværfagligt samarbejde som dette. Det, at man tilbyder en gratis undervisningsdag, giver flere en øget mulighed for at deltage og komme hjem med noget konkret, de kan give videre til kollegaer og patienter.

Men det handler også om at skabe noget opmærksomhed på området. Artrose er en folkesygdom, der fylder meget og koster meget, og i dag får man ikke som borger et uniformt behandlingstilbud. Jeg oplever dog, at der er kommet øget fokus på området og ligeledes på muligheden for at tilbyde andet end kirurgi. Måske hænger det sammen med, at vi i dag har mere fokus på øget fysisk aktivitet og livskvalitet. Her er sygdomme som slidgigt en stopklods for den enkelte.”

Det er klart, at fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle der f.eks. arbejder i en kommune ikke har mulighed for hele tiden at holde sig opdateret via videnskabelige artikler. Og så er det vores opgave at sørge for, at den nyeste viden bliver videreformidlet på en lettere tilgængelig og mere praksisnær måde

MD, ph.d., Anders Troelsen

CAG-formand Anders Troelsen navigerede eksperter og deltagere gennem dagen fra start til slut. Dagens formål – formidling af state-of-the-art viden om knæartrose var løftet på eksemplarisk vis.

Anders Troelsen - CAG ROAD

”Det kan være en udfordring, at sprede den forskningsbaserede viden til klinikken og praksis og ikke kun via publikationer i faglige tidsskrifter. Det er klart, at fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle der f.eks. arbejder i en kommune ikke har mulighed for hele tiden at holde sig opdateret via videnskabelige artikler. Og så er det vores opgave at sørge for, at den nyeste viden bliver videreformidlet på en lettere tilgængelig og mere praksisnær måde.”

Om Symposiet

Titel: En dag om moderne behandling af knæartrose – Et symposium for alle behandlere af knæartrose.

CAG ROADs symposium om knæartrose blev afholdt den 12. december i DGI-Byen i København.

Der deltog ca. 350 deltagere. Heraf var de mest repræsenterede faggrupper fysioterapeuter, læger og sygeplejersker.

Om CAG ROAD og GCHSP

Research in OsteoArtrhritis Denmark (CAG ROAD) er en Clinical Academic Group under Greater Copenhagen Health Science Partners. Den ledes af professor Anders Troelsen, som er leder af forskningsenheden Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH) på Hvidovre Hospital. Næstformand i CAG ROAD er professor Stine Jacobsen fra København Universitet.

Læs mere om CAG ROAD

CAGs er en succesFinansiering af forskningssamarbejder