Ph.d.-studerende Nikolaj Normann Holm fra CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Mød ph.d.-studerende Nikolaj Normann Holm fra

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity –

in an Aging Population (ACUTE)

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Ph.d.-studerende:

Nikolaj Norman Holm

Indskrevet 1. marts 2021 på Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet.

Nicolai Normann Holm

Projektets titel
Register-based disease trajectories in cardiovascular conditions compared to trajectories in cardiovascular conditions complicated by psychiatric conditions

Hovedvejleder
Associate Professor Anders Stockmarr
Afdeling for Statistik og Dataanalyse, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet

Bi-vejleder
Professor Anne Frølich
Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital
Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Øvrige vejledere
Professor Ove Andersen
Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

Professor Kim Peder Dalhoff
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 

“Jeg har altid været draget af at benytte matematikken til at løse konkrete problemstillinger. Det er nok også derfor jeg i sin tid valgte en ingeniøruddannelse på DTU. Gennem min tid som studerende har jeg i de større projekter altid arbejdet med virksomheder og modelleret ægte data. Dét at bruge data-drevne matematiske modeller til at hjælpe eksperter i deres beslutningsprocesser driver mig i høj grad, så da jeg fik chancen for at arbejde med de danske registre for at belyse noget så vigtigt som multisyge patienters sygdomsforløb, kunne jeg ikke sige nej.

Målet for min ph.d er at opnå en bedre forståelse af de komplekse processer, der driver udviklingen af kroniske sygdomme over tid, samt hvordan disse mønstre potentielt kan ændres som følge af interventioner. Vi ønsker at afdække de bagvedliggende faktorer forbundet med udviklingen, og arbejder ud fra hypotesen at køn, alder, socioøkonomi, medicinhistorik, grad af multimorbiditet samt specifikke komorbiditetsmønstre påvirker sygdomsforløbene. Projektet belyser både somatiske og psykiske kroniske lidelser, med specielt fokus på patienter der har en kardiovaskulær diagnose”.

Nikolaj Normann Holm

 

19.04.2022

ACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitidACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitid