Ph.d.-studerende Izzet Altintas fra CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Mød ph.d.-studerende Izzet Altintas fra

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity –

in an Aging Population (ACUTE)

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Ph.d.-studerende:

Izzet Altintas

Indskrevet 1. november 2021 på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Studiet udføres i Akutmodtagelsen og Klinisk Forskningsafdeling på Hvidovre Hospital.

Izzet Altintas, ph.d.-studerende, ACUTE

Projektets titel
Prognostic biomarkers, clinical measurements, radiologic findings, quantitative measurements, immunological staining in patients with acute diagnosed first-time lower extremity deep venous thrombosis.

Hovedvejleder
Professor Ove Andersen
Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

Bi-vejleder
Seniorforsker Jan Nehlin
Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

Øvrige vejledere
Professor Kasper Karmark Iversen
Akutmodtagelsen, Herlev Hospital

Professor Lene Juel Rasmussen
Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

 

“Jeg var før mit ph.d.-forløb ansat i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital i en introstilling i akutmedicin. Her fik jeg inspiration til ph.d.-projektet, idet jeg så en del patienter med dyb venetrombose, også kaldet DVT. Jeg kunne se et potentiale i forhold til at forbedre forløbet for patienterne, både i forbindelse med deres udredning og opfølgning.

Mit mål med ph.d.en er at få en bedre forståelse af blodpropper i benet, det vil sige af de patofysiologiske mekanismer og den kroniske inflammation, som blodpropper medfører. Herved vil vi forhåbentlig blive bedre til at prædiktere, hvilke patienter, der vil få senkomplikationer efter en blodprop”.

Izzet Altintas

 

19.04.2022

The Innovative Health Initiative (IHI), agenda, 21.04.2022ACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitid