Invitation til informationsmøde – Innovative Health Initiative

Styrelsen for forskning og videregående uddannelse inviterer i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Greater Copenhagen EU Office til åbent informationsmøde om det offentlige-private sundhedspartnerskab Innovative Health Initiative (IHI). Det foregår på DTU torsdag den 21. april 2022 kl. 10-13.

Deltagelse og tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig – Invitation med tilmeldingslink er vedhæftet.
Informationsmødet vil også blive streamet live til glæde for dem, som ikke kan deltage fysisk.

Innovative Health Initiative

Inovative Health Initiative (IHI) er et nyetableret offentligt-privat partnerskab mellem Europa-Kommissionen og en række EU sundhedsindustrier repræsenteret ved deres EU-brancheorganisationer: COCIR, EFPIA (herunder Vaccines Europe), EuropaBio, og MedTech Europe. Partnerne vil sammen finansiere åbne forsknings -og innovationsopslag, som skal bidrage til sundhedsløsninger til gavn for patienter og sundhedsvæsen. Ved mødet præsenteres også IHI’s  første opslag som forventes offentliggjort til juni. De præliminære tekster findes her: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

Hvem er mødet relevant for?

Mødet er relevant for forskere, virksomheder, rådgivere, samt sundhedsinnovationsmiljøer i regioner og kommuner.

The Innovative Health Initiative (IHI), agenda, 21.04.2022

Link til program (pdf): Tryk hér.

Link til tilmelding (www): Tryk hér.

Frontpage, CAGci, røde og hvide blodlegemer, immunterapiACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitid