Ph.d.-stud. i CAG Cancer Immunotherapy Mette Syberg Jespersen

Mød ph.d.-studerende Mette Syberg Jespersen

fra CAG in Cancer immunotherapy – CAGci

CAG in Cancer immunotherapy (CAGci)

Ph.d.-studerende:

Mette Syberg Jespersen

Mette Syberg Jespersen, ph.d.-studerende, CAGci

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Målsætningen med studiet er overordnet at opnå viden om effekt og bivirkninger af immuncheckpointhæmmere (ICI) som onkologisk behandling i real-world.

3 delstudier gennemføres med følgende formål:

  1. At afdække effekt og bivirkninger af ICI på en national kohorte af patienter med etastatisk nyrekræft
  2. At belyse omfanget af senfølger efter ICI på en national kohorte af kræftpatienter på tværs af diagnosegrupper
  3. At undersøge om FDG-PET kan bruges diagnostisk til at påvise myokarditis udløst af ICI

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“1/3 af min løn under mit ph.d.-forløb er finansieret af CAGci (CAG in Cancer immunotherapy). Min ansættelse er knyttet til National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), og der er etableret et samarbejde med Københavns Universitet i kraft af min ene vejleder, der er ansat som professor på KU.

Jeg deltager i møder arrangeret af CAGci-gruppen, inkl. styregruppemøder, hvilket giver indblik i, hvordan nye ideer til forskning opstår, og samarbejde på tværs af specialer og ansættelsessteder etableres. Gruppen omfatter forskere, der har interesse i cancer immunologi og cancer immunterapi, herunder førende eksperter på området. I efteråret 2021 afholdtes et seminar for gruppen, hvor medlemmerne holdt lærerige og inspirerende oplæg. At være en del af et samarbejde har også betydet, at jeg har fået kontakt til andre forskere, heriblandt ph.d.-studerende, med lignende forløb – og forhindringer – i deres ph.d.-forløb”.

Mette Syberg Jespersen

 

10.03.2022

Frontpage, CAGci, røde og hvide blodlegemer, immunterapiThe Innovative Health Initiative (IHI), agenda, 21.04.2022