Ph.d.-studerende Lasse Kindler Harris fra CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Mød ph.d.-studerende Lasse Kindler Harris fra

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Research OsteoArthritis Denmark – Prevention and treatment through the lifespan of patients

Ph.d.-studerende:

Lasse Kindler Harris

Lasse Kindler Harris

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

Det overordnede formål med projektet er at udbrede og forbedre fortolkningen af patientbesvarede spørgeskemaer til patienter som behandles for artrose i knæ eller hofter.

For at opnå projektets overordnede formål tilstræbes følgende 5 delstudier gennemført:

  1. Udregne fortolkningsværdier til en kohorte af patienter med knæartrose der får foretaget en delprotese i knæet
  2. Udregne fortolkningsværdier til en kohorte af patienter med hofteartrose der får foretaget en totalprotese i hoften
  3. Udregne fortolkningsværdier til en kohorte af patienter med knæ- eller hofteartorse der gennemgår et ikke-operativt behandlingsforløb
  4. Efterprøve om de fortolkningsværktøjer som bruges til at opnå fortolkningsværdier rent faktisk også måler på de parametre de er tiltænkt hos patienter med knæ- eller hofteartrose.
  5. Systematisk indsamle og fremvise en sammenfatning af litteraturen indenfor fortolkningsværdier til patienter med knæ- eller hofteartrose

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Jeg er ansat i forskningsgruppen Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH) som siden 2018 har været en del af CAGen. På det overordnede plan er mine forskningsprojekter og formålet med ph.d.en selvsagt i tråd med CAGens, nemlig at skabe bedre livskvalitet for mennesker med artrose. Til hverdag giver det mig muligheden for at samarbejde og være tæt tilknyttet andre personer som sidder med samme formål som en selv. Jeg er fysioterapeut af baggrund, og kan på den måde indgå samt bidrage til tværfaglige diskussioner på ligefod med personer med andre sundhedsfaglige uddannelser. Jeg er derfor overbevist om, at gruppemiløjet og tværfagligheden er med til at højne min generelle forståelse for hvad det indebærer at forske indenfor mennesker med artrose.

Desuden giver det, at være en del af CAGen, mig mulighed for at deltage og formidle mine egne forskningsresultater ved flere planlagte arrangementer. Sådanne events kan bidrage til at udvide min horisont og skabe kontakt til andre ph.d-studerende og forskere med tilsvarende interesse for artrose. På den måde kan CAGen være med til at facilitere til nye samarbejdspartnere fra andre forskningsenheder i Danmark og måske sågar udlandet”.

Lasse Kindler Harris

 

26.04.2022

ACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitidArtrose CAG ROAD om slidgigt