Nyt studie: Tidlig immunprofil kan afsløre børns risiko for astma

CAG-forskere fra DTU og Region Hovedstadens COPSAC-center har i et nyt tværgående studie vist, at reaktioner i børns immunforsvar helt ned til 18 måneders alderen, kan bruges til at forudsige risikoen for om de udvikler kortvarig eller vedvarende astma. Studiet publiceres i det anerkendte tidskrift Science Translational Medicine.

Forskerne indgår i det det tværgående CAG-samarbejde om børneastma og kroniske inflammerende sygdomme kaldet CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention. Formand for CAG’en professor Hans Bisgaard ser vidtrækkende perspektiver for studiet, som også peger på, at op mod 50 – 60 % af alle menneskers immunforsvar lejlighedsvist reagerer forkert på en udefrakommende trussel.

”Vi ser en konstant stigning i kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom diabetes, inflammatorisk tarmsygdom og gigt, og jeg tror, at de har en fælles oprindelse. Så det vil være meget vigtigt ikke kun at se vores fund i forhold til astma, men også i forhold til andre sygdomme”, siger Hans Bisgaard.

CAG-medlem og DTU-professor Susanne Brix Pedersens forskningsgruppe stod for udførelsen af de laboratorie-baserede analyser på immuncellerne.

”Vores resultater viser, at børn ikke får kort- og langvarig astma af samme årsager, men af forskellige bagvedliggende mekanismer. Disse mekanismer er i spil tidligt i livet, inden barnet udviser symptomer på astma. Fordi kohortestudiets set up er så unikt, har vi mulighed for at se tilbage i den tidlige graviditet, og undersøge hvilke faktorer, der kan være vigtige for udviklingen af det forstyrrede immunrespons. Den viden vil forhåbentlig på sigt kunne føre til forebyggelse af astma hos børn”, siger Susanne Brix Pedersen.

Læs mere om studiet i Science translational Medicine

CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention vil forbedre forebyggelsen af kroniske inflammerende sygdomme, og behandling af børneastma.
Læs mere om CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention

Læs mere om COPSAC (COpenhagen Prospective Studies of Asthma in Childhood) Herlev-Gentofte Hospital, Region Hovedstaden

Finansiering af forskningssamarbejderCAG ph.d.-forløb styrker tværfaglig sundhedsforskning