Nyt videncenter for hudkræft spreder CAG-forskning til hele landet

CAG formand Merete Hædersdal skal stå i spidsen for et nyt Videncenter for Hudkræft. Her samles en række af landets dygtigste eksperter inden for dermatologi til at udvikle nye metoder til forebyggelse og behandling af hudkræft, der med
omkring 38.500 nye tilfælde om året er den hyppigste kræftform i Danmark.

Videncenter for Hudkræft skal bl.a. arbejde på en ny metode til optisk diagnostik uden biopsi, der ikke blot skal skåne patienten for mødet med skalpellen, men også give patienten svar med det samme. En metode der er afprøvet i forskningssamarbejdet ’SCIN CAG’ som Merete Hædersdal har ledet siden 2019 i samarbejde med professor Lars Kai Hansen fra DTU. Via videncenteret kan metoden nu udbredes til hele landet.

Om Videncenter for Hudkræft siger Merete: ”Vi er meget taknemlige over at have fået denne mulighed. Det er på samme tid et skulderklap og en tillidserklæring om, at vi med projektet vil kunne gøre en mærkbar forskel for forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft ved at samle den bedste ekspertise på tværs af landet og udbrede den nyeste viden til gavn for alle danske hudkræftpatienter.”

Som daglig leder af Videncenter for Hudkræft skal Merete samle ekspertisen inden for dermatologi. Det sker i tæt samarbejde med Peter Bjerring, som er professor ved Aalborg Universitet, overlæge på Aalborg Universitetshospital og tilknyttet klinik for Dermatologi på Privathospitalet Mølholm og Flemming Andersen, som er speciallæge og klinikchef på Dermatologisk Klinik på Privathospital Mølholm.

Videncenter for Hudkræft er et offentligt-privat samarbejde

Det er Privathospitalet Mølholm, Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital, der er gået sammen om oprettelsen af et nyt Videncenter for Hudkræft. Det er et offentligt-privat samarbejde, hvor parterne stiller finansiering og faciliteter såvel som faglig ekspertise til rådighed. Der tilknyttes desuden flere ph.d. studerende til projektet, hvormed videncentret vil bidrage til uddannelse af nye eksperter inden for området. Privathospitalet Mølholm donerer samlet 25 millioner kroner over 5 år og stiller faciliteter og faglig ekspertise til rådighed gennem Klinik for Dermatologi. Aalborg Universitet og Bispebjerg Hospital har hver doneret 4 mio. kroner og bidrager desuden med udstyr, forskningsfaciliteter og nogle af landets førende forskere og eksperter.

Om Merete Hædersdal og SCIN-CAG

Merete Hædersdal er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital. I 2019 blev hun formand for SCIN CAG (Skin Cancer Innovation Clinical Academic Group), som er et forskningssamarbejde mellem universiteter og hospitaler, der arbejder for at reducere forekomsten af hudkræft. CAG’en er en del af Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP).

Læs mere om SCIN CAG

Kontakt

Daglig leder af Videncenter for Hudkræft, professor på Købehavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal, email: merete.haedersdal@regionh.dk, mobil: 40835616

Overlæge på Aalborg Universitetshospital og professor ved Aalborg Universitet, Peter Bjerring, mobil: 40634878

Klinikchef på Dermatologisk Klinik, Privathospitalet Mølholm, Flemming Andersen, mobil: 31484635

Læs mere om Videnscenter for Hudkræft:

Sundhedsforskningssamarbejder og fælles databehandleraftalerCall for Clinical Academic Groups in GCHSP