Bliv Clinical Academic Group i Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) – åbent call

Brænder du for at samarbejde med stærke profiler inden for dit forskningsfelt og har du lyst til at stå i spidsen for et forskningssamarbejde på tværs af hospitaler og universiteter? Så har du muligheden for at etablere en Clinical Academic Group (CAG) med støtte fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og DTU.

Du kan læse mere om GCHSP og hvordan du ansøger om at blive CAG på gchsp.dk. Herudover kan du tilmelde dig et informationsmøde, hvor du kan få inspiration til, hvordan du etablerer et stærkt CAG-samarbejde med basalforskere og kliniske forskere. Vi fortæller om, hvilke kriterier der er for at ansøge og vi har inviteret en erfaren CAG til at fortælle om, hvordan de samarbejder på tværs og om vejen frem til CAG-udnævnelsen. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Læs mere og tilmeld dig

Hvornår: Informationsmødet foregår onsdag den 28. oktober 2020, kl. 14.30-16.00.

Hvor: Mødet foregår online – alle tilmeldte informeres direkte om, hvordan de tilgår mødet online.

Hvem kan deltage: Interesserede forskere, forskningsledere, eventuelle samarbejdspartnere samt øvrige interesserede kan deltage.

Deadline for ansøgninger: Den 11. februar 2021 kl. 12.00.

Hvorfor ansøge om at blive CAG?

En CAG skal fremme excellent forskning med henblik på bedre behandling til patienterne. Ved at etablere en CAG er du og dine kolleger med til at samle klinik, forskning, uddannelse og efteruddannelse på tværs af universiteter og hospitaler. På den måde kan I øge kvaliteten i forskningen samt medvirke til, at de nyeste forskningsresultater hurtigere omsættes i praksis til gavn for patienterne.

Hvem kan søge om at blive CAG?

GCHSP-samarbejdet består af fire store aktører inden for sundhedsområdet. Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Formandskabet for den enkelte CAG skal derfor bestå af én repræsentant med hovedansættelse på et af de to universiteter og én repræsentant med hovedansættelse i én af de to regioner. Alle fire partnerorganisationer skal indgå i hver CAG – repræsenteret enten i CAG-formandskabet eller blandt key-members.

Læs om de 16 CAGs i Greater Copenhagen Health Science Partners

Har du spørgsmål til CAG Call 2021, kan du kontakte GCHSP-sekretariatet på gchsp@ku.dk.

OM GCHSP

GCHSP har siden 12. juni 2017 arbejdet for excellent forskning med en hurtigere implementering af forskningsresultater i den kliniske praksis. Det gør vi bl.a. ved at styrke samarbejde på tværs af regioner og universiteter gennem en række Clinical Academic Groups (CAGs).

Læs om GCHSP

Nyt Videncenter for hudkræft spreder CAG-forskning til hele landetFire nye CAGs til GCHSP