Nyeste viden inden for allergi klæder unge forskere på til at arbejde på tværs af forskning og klinik

Med et intensivt 2-dages kursus om allergi og eksem er CAG Allergi godt i gang med at bygge bro mellem forskning og klinik samt tiltrække nye forskere til allergiområdet. Det translationelle fokus er populært blandt de mange ph.d.-studerende, der finder det udbytterigt at få indblik i både den kliniske og forskningsmæssige del af arbejdet med allergi.

Nye uddannelsesinitiativer i CAG Allergi styrker viden inden for allergiområdet

Med kurset håber CAG Allergi på at tiltrække nye forskere til allergiområdet, som er et af sundhedsvæsnets store udfordringer. Et stigende antal patienter lider nemlig af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og lægemiddelallergi. Kurset Allergies and eczemas er et eksempel på, hvordan CAG’ens arbejde bliver koblet direkte til nye uddannelsesinitiativer, der styrker viden inden for allergiområdet.

En af hovedpersonerne bag det populære kursus er den erfarne professor og læge Jeanne Duus Johansen: ”Hvis CAG Allergi skal være med til at løse udfordringen med et stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma, høfeber og fødevareallergi, er det vigtigt, at vi uddanner nye forskere, som kan navigere både i den kliniske og basale forskning. De studerende skal derfor ikke alene lære om den nyeste viden inden for emnet men, både læger og cand.scient.’er, skal have mulighed for at lære af hinanden, skabe netværk og udvikle ideer”, forklarer Jeanne.

Stor interesse for nyeste viden om eksem og allergi

Den 24. april afsluttede CAG Allergi således sit første ph.d.-kursus med et fuldt booket hold, hvor deltagerne blev præsenteret for den nyeste viden inden for hud – og allergiområdet. Blandt underviserne var en række af CAG Allergis højt profilerede eksperter på allergiområdet, herunder 10 førende basalforskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Desuden underviste særligt indbudte gæster fra Kings College i London og industrien.

De ph.d.-studerende var meget tilfredse med udbyttet af kurset, og synes det var lærerigt at få indblik i både den kliniske og forskningsmæssige del af arbejdet med allergi.

”Det var et rigtig spændende kursus, specielt fordi undervisningen var tilrettelagt, således at man kunne forstå, lære og bidrage uanset om ens baggrund var inden for biomedicin eller lægevidenskab, og det var interessant selv at forsøge at skabe bro mellem forskning og klinik”, siger kursusdeltager Stine Skovbo Hoffmann, Læge, ph.d.-studerende.

Det translationelle fokus var også noget af det, som Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll, cand.scient. i humanbiologi, ph.d.-studerende lagde vægt på: ”Sammenspillet mellem deltagerne fra den kliniske og basale forskning skabte spændende diskussioner, hvor mange ideer blev luftet og nye vinkler opdaget. Som basalforsker er det meget lærerigt, at få et indblik i den kliniske forsknings udfordringer”, forklarer Anne-Sofie.

CAG Allergi og CHSP

CAG Allergi er en del af Copenhagen Health Science Partners (CHSP). CAG Allergi arbejder for banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer inden for allergiområdet.

Læs mere om CAG Allergi
Læs mere om CHSP

Kurset ’Allergies and eczemas’

CAG Allergi kurset Allergies and eczemas omhandler den nyeste viden inden for eksem og allergi og omfatter foruden de kliniske og immunologiske udfordringer ved Type I allergi, Type IV allergi og atopisk eksem også forskning i hudbarrieren samt vigtigheden af forebyggelse herunder lovgivning omkring type IV allergi (kontaktallergi).

Kurset blev afholdt d. 23. – 24. april 2018. Det blev udbudt som Ph.d.- kursus via Københavns Universitet og var åbent for Ph.d.-studerende fra hele landet. I alt deltog 20 kursister, hvoraf de 14 var ph.d.-studerende.

Kurset var tilbudt ph.d.-studerende inden for det natur- og medicinvidenskabelige område.

CAG-ledelse i CAG Allergi

CAG-leder i CAG Allergi Jeanne Duus Johansen

Jeanne Duus Johansen er professor, overlæge, dr. Med. Hun er ekspert i allergier og er herudover dybt involveret i allergiområdet bl.a. som daglig leder af Videncenter for Allergi, formand for Kosmetikrådet, ansvarlig for klinik for allergitest på Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital samt medlem af en række internationale forskningsnetværk inden for kontaktallergi og eksem.

Læs mere om Jeanne Duus Johansen

CAG-viceleder i CAG Allergi Carsten Geisler

Carsten Geisler er professor i molekylær immunologi og institutleder på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

Læs mere om Carsten Geisler

Historisk stor gen-analyse skal forbedre hjertepatienters behandlingCAG-vindere 2017, diplomer og blomster