1 år er gået og snart lanceres flere CAGs i Copenhagen Health Science Partners

Den 13. juni 2018 var det præcis et år siden at samarbejdet CHSP blev sat i luften af Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Nu tæller vi ned til endnu en CAG-lancering den 28. juni, hvor fire CAG bliver til otte.

Med større projekter kan vi behandle flere patienter

En af de CAGs der blev udvalgt ved det første Call i 2017 har oplevet positiv effekt i forbindelse med den konkurrence, de normalt oplever på netop deres område:

”Der har længe været tradition for at konkurrere på vores arbejdsområde. Men CAGen har haft en rigtig positiv effekt, blandt andet fordi vi sammen kan lave større projekter for at behandle flere patienter,” siger CAG-formand for CAG Translationel Hæmatologi, Kirsten Grønbæk, professor og overlæge på hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet og Biotech Research & Innovation Centre på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

CAG’en som arbejder på at forbedre behandlingen for patienter med blodkræft har ud over samarbejdet mellem KU og Region Hovedstaden også samarbejder med øvrige hæmatologiske afdelinger på Sjælland. CAG’en fokuserer hovedsageligt på blodsygdommene akut myeloid leukæmi og myleodysplastisk syndrom, men ambitionen er at udvide med klinikere og forskere, der arbejder med andre blodkræfttyper.

Som en del af det at være CAG arbejder CAG’en også på uddannelsesprogrammer til den næste generation af både kliniske forskere og basalforskere, der arbejder med blodkræft. Det skal på længere sigt være med til at styrke og forbedre behandlingen af blodkræftpatienter.

Uddannelsestiltag er ligeledes noget der arbejdes med i øvrige CAGs – også når det gælder kompetenceudvikling af sundhedspersonale inden for de områder, som de indtil videre fire CAGs beskæftiger sig med.

4 bliver til 8 CAGs den 28. juni 2018

Den 28. juni får de nuværende CAGs selskab af fire nye, som ligeledes kommer til at samarbejde på tværs af universiteter og hospitaler. Lanceringen finder sted den 28. juni i Mærsk Tårnet.

Læs mere og tilmeld dig

Læs om de fire CAGs

Læs artikel ‘Copenhagen Health Science Partners fylder et år’ fra KU SUND

Tilbageblik på sidste års CAG-udnævnelse

Ph.d.-kursus i CAG AllergiLaunch of CAGs in CHSP, 2018, CAGci, MICROBIOME, ROAD CHILD with Per E. Jørgensen, Ulla Wewer, Diana Arsovik Nielsen and Lars Gaardhøj