Mød ph.d.-studerende Troels Mark-Christensen

Mød ph.d.-studerende Troels Mark-Christensen

Troels Mark-Christensen,

Fysioterapeut, ph.d.-studerende

Klinisk Forskningsafdeling,

Amager-Hvidovre Hospital

Troels Mark-Christensen

Hvad går dit ph.d—projekt ud på?

Indsættelse af kunstige hofte- og knæled (THA og TKA) er en af de mest hyppige operationer udført i Danmark. Selvom disse typer operationer generelt anses for at være meget effektive i forhold til at lindre smerter og forbedre funktion hos patienter med svær slidgigt, så er der stor forskel på, hvilken postoperativ genoptræning der tilbydes denne patientgruppe.

Nyere forskning viser at genoptræning med lidt supervision (af en fysioterapeut) er lige så effektivt, som genoptræning med mere supervision efter THA og TKA målt på selvrapporteret funktion, objektiv fysisk funktion og smerter.

Men samtidig har klinikere og patienter generelt en opfattelse af, at ”noget genoptræning er godt, derfor må mere genoptræning være bedre”.

Denne opfattelse indikerer at genoptræning ”virker” og at den ”virker” bedre end ingen genoptræning. De fleste tager dette for givet, men ikke desto mindre er det aldrig blevet undersøgt videnskabeligt i større skala.

Det er hvad mit ph.d.-projekt tager udgangspunkt i og undersøger via forskellige, videnskabelige metoder – blandt andet via et større randomiseret, kontrolleret studie.

Vi undersøger med andre ord den fundamentale effekt af genoptræning efter THA og TKA. Protokollen er frit tilgængelig her: https://f1000research.com/articles/10-146

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

CAG ROAD er et unikt forskernetværk at være del af – for mit vedkommende er det især den tværfaglighed som ligger hos CAG ROAD som er inspirerende.

Jeg er selv fysioterapeut, men har mødt mange fra andre discipliner blandt andet kirurgi, billeddiagnostik, medicin, socioøkonomi som alle beskæftiger sig med artrose.

Dette tværfaglige kollegiale fællesskab er meget værdifuldt i de fortsatte bestræbelser på at give bedre behandling til patienter med artrose.

Derudover møder du også andre ligesindet i CAG, som har stor indsigt i videnskabelig metode og kan give dig værdifulde input til nuværende og fremtidigt arbejde.

Cecilie Kølner Olsenniclas-eysturoy