Ekstern evaluering af GCHSP-initiativet foretages af IRIS Group august-oktober 2022

Ekstern evaluering af GCHSP-initiativet foretages af IRIS Group august-oktober 2022

Greater Copenhagen Health Science Partners har i dag indgået aftale med IRIS Group om evaluering af initiativets impact. Fra august til oktober vil IRIS Group bl.a. interviewe udvalgte CAG-formandskaber samt centrale medlemmer af Executive Board på tværs af de fire partnerorganisationer. Evalueringen skal undersøge initiativets effekter på den translationelle forskning og vil indgå i Executive Boards drøftelser om en evt. fortsættelse af initiativet.

IRIS Group vil evaluere aktiviteter og organisering, umiddelbare resultater samt outcome og impact.

Fredag den 8. juli 2022

GCHSP-sekretariatet

Grafik, nyhed, HEMATOLOGYCAG ZIRI_Greater Copenhagen Health Science Partners