Derfor er vi nødt til at indhente viden om, hvordan det går for virkelighedens patienter

CAG in Cancer Immunotheraphy (CAGci) vil finde ud af, hvilke kræftpatienter, der har gavn af immunterapi, hvad man skal gøre med dem, som ikke har gavn af behandlingen og hvordan man kan forudsige bivirkninger ved behandlingsformen. Men forskningen har brug for mere viden om, hvordan behandlingen påvirker patienterne.

I et interview til Onkologisk tidsskrift fortæller Inge Marie Svane om, hvilke spørgsmål CAGci forsøger at finde svar på inden for immunterapi, men gør opmærksom på, at der er et stor behov for at indhente de rette data for at kunne besvare de mange spørgsmål.

Inge Marie Svane - CHSP

”Den viden, vi har fra de store forsøg fra medicinalindustrien, er primært, at når du tager et højt selekteret patientmateriale, har så og så mange effekt af behandlingen. Men de patienter, som vi behandler i virkeligheden, ligner slet ikke forsøgspatienterne. Det er faktisk kun under halvdelen af dem, vi behandler, som ville kunne indgå i studierne. I den forbindelse er man også nødt til at indhente viden om, hvordan det går ’virkelighedens patienter”, fortælle Inge Marie Svane.

CAGci er en del af Greater Copenhagen Health Science Partners samarbejdet. Inge Marie Svane håber, at samarbejdet vil gavne synergien mellem hospitalerne og universiteterne, som vil betyde, at forskningen flyttes hurtigere fremad.

”Vi på hospitalerne kan fortælle forskerne på universiteterne, hvilke problemer vi står med i klinikken, og så kan de prøve at hjælpe os. Hospitalerne har en masse materiale fra biobanker og databaser, mens universiteterne har f.eks. teknologi og knowhow, som vi ikke har. I sidste ende skal det tættere samarbejde gerne resultere i, at vi hurtigere opnår resultater og hurtigere får dem implementeret som en del af behandlingen,” siger Inge Marie Svane.

CAGci blev udnævnt til CAG den 28. juni 2018 og den 27. august holdt CAGci sit første CAG-møde. Til mødet blev der sat navne på de nøglepersoner, som skal lede otte arbejdsgrupper i CAG’en. I løbet af den kommende måneds tid skal gruppernes ledere definere delmål for, hvad vil de opnå, og hvem de gerne vil have med i deres tværdisciplinære team for at kunne opnå målene.

CAGci ledes af professor Inge Marie Svane, som er overlæge og leder af Herlev Hospitals Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), og professor Niels Ødum fra Department of Immunology and Microbiology på Københavns Universitetet.

Læs hele interviewet med Inge Marie Svane i Onkologisk tidsskrift

Læs mere om CAG in Cancer immunotherapy (CAGci)

Call 2019 - CAGs GCHSPCAG informationsmøde GCHSP