CHSP udvider og bliver til Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP)

Fire store aktører på sundhedsområdet lægger nu handling bag en fælles ambition om at løfte sundheds-området og skabe bedre behandling for patienterne. Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og DTU udgør nu Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) og skal i fællesskab styrke en række sundhedsfaglige satsningsområder.

Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden 2017 haft et tæt samarbejde mellem forskere og læger under navnet Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Nu udvides samarbejdet til også at omfatte DTU og Region Sjælland.

”Ved at udvide samarbejdskredsen håber vi på at kunne fremme alle fire organisationers muligheder for at styrke forskning og klinisk udvikling i Greater Copenhagen. I de etablerede CAGs er der allerede deltagende forskere og klinikere fra DTU og Region Sjælland, så det er naturligt at udvide samarbejdet”, siger CHSP direktør Per Jørgensen.

På vej mod en mere integreret sundhedssektor

Det tætte samarbejde mellem fire af landets største spillere på sundhedsområdet er et vigtigt skridt på vejen mod en mere integreret sundhedssektor. Den sundhedsteknologiske forskning koblet til den klassiske sundhedsvidenskab og den kliniske praksis i regionerne styrker sundhedsområdet og behandlingsmulighederne for patienterne.

”Når vi ser et stort potentiale i et bredere samarbejde er det fordi sundhedsområdet er blevet mere komplekst med en større afhængighed af avanceret teknologi. Men også fordi at vi ved at udvide med Region Sjælland får adgang til den samlede kliniske og forskningsmæssige ekspertise på hele Sjælland”, siger Per Jørgensen.

En vision skal løse fælles udfordringer

Med gevinsterne ved et tættere samarbejde følger også masser af udfordringer. GCHSP skal identificere og søge at fjerne barrierer for et gnidningsløst forsknings- og uddannelsessamarbejde på tværs af universiteter og regioner. Der ligger nemlig flere væsentlige udfordringer for forskerne i at samarbejde på tværs af flere organisationer, som har hver deres organisatoriske strukturer, incitamenter, budgetter og regelsæt. Det kan f.eks. være udfordringer i forhold til at dele de nødvendige data knyttet til et forskningsprojekt.

”Vi har at gøre med nogle meget store komplekse organisationer, der alle ønsker at anvende deres midler til størst mulig gavn for patienter, studerende og samfund. Det har derfor været afgørende for os at finde en model, som understøtter alle parters mål og indsatser på deres område. Men helt grundlæggende er der et fælles ønske om at samarbejde, og en tro på at vi i fællesskab hurtigere kan skabe og udbrede bedre behandlinger”, siger Per Jørgensen.

Fire organisationer – ét fælles navn

Allerede dette efterår åbner GCHSP for et fælles call, hvor alle fire organisationer kan ansøge om at blive en Clinical Academic Group (CAG). Formandskabet i en CAG vil bestå af en formand og næstformand fra henholdsvis et universitet og en region, alle fire organisationer skal være repræsenteret blandt formandskab og CAG’ens key members.

GCHSP-sekretariatet arbejder på at få det kommende call i luften senest i begyndelse af november.

Fælles ledelse

Ledelsesstrukturen for GCHSP ændrer sig ikke. Board of partners vil være repræsenteret med rektorer og regionsdirektører fra hver af de fire organisationer. Ligeledes vil formandskabet i Executive Board bestå af Dekanen fra SUND, Prorektor fra DTU, Direktør for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og Direktøren for Produktion, Forskning og Innovation fra Region Sjælland.

Baggrund GCHSP

Kernen i GCHSP er etableringen af en række CAGs på områder med særligt potentiale. En CAG er en stærk, fagligt orienteret samarbejdskonstruktion med forskere og klinikere og øvrige relevante kompetencer fra hospitaler, universiteter og øvrige samarbejdspartnere.

De første CAGs blev udnævnt i juni 2017 og den 28. juni 2018 blev der føjet fire nye CAGs til CHSP-samarbejdet. I den kommende sommer i 2019 vil yderligere fire CAGs blive udnævnt. Alle CAGs eksisterende som nye vil være en del af GCHSP.

Læs mere om CAGs

Per E. Jørgensen - Copenhagen Health Science PartnersCAG imPAct - Fysisk aktivitet og Sport i Klinisk Medicin